ประกาศเปลี่ยนอีเมลฝ่ายสนับสนุนลูกค้า

March 31, 2021

zipmex support email change thailand

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าในประเทศไทย
เรามีจึงมีการเปลี่ยนอีเมลที่ใช้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเป็น [email protected]

หากคุณมีข้อสงสัย หรือปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานสามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางใหม่ได้ที่อีเมล [email protected]
*หมายเหตุ : Zipmex จะยุติการใช้งานอีเมลเดิม [email protected] ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.