ประกาศเปลี่ยนอีเมลฝ่ายสนับสนุนลูกค้า

March 31, 2021

zipmex support email change thailand

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าในประเทศไทย
เรามีจึงมีการเปลี่ยนอีเมลที่ใช้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเป็น [email protected]

หากคุณมีข้อสงสัย หรือปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานสามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางใหม่ได้ที่อีเมล [email protected]
*หมายเหตุ : Zipmex จะยุติการใช้งานอีเมลเดิม [email protected] ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป