ระงับการถอนสินทรัพย์ SIX ชั่วคราว

June 25, 2021

เนื่องจากขณะนี้พบปัญหาเกี่ยวกับการถอนสินทรัพย์ SIX จึงทำให้ไม่สามารถทำรายการถอนได้ ทั้งนี้ท่านยังสามารถทำการฝากเข้าสินทรัพย์ดังกล่าวได้ตามปกติขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดกับทาง Bitgo และเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ของลูกค้าทุกท่านหากสามารถทำรายการได้ปกติทางเราจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งขออภัยในความไม่สะดวกและขอบพระคุณที่ใช้บริการซิปเม็กซ์

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.