ระงับการถอนสินทรัพย์ SIX ชั่วคราว

June 25, 2021

เนื่องจากขณะนี้พบปัญหาเกี่ยวกับการถอนสินทรัพย์ SIX จึงทำให้ไม่สามารถทำรายการถอนได้ ทั้งนี้ท่านยังสามารถทำการฝากเข้าสินทรัพย์ดังกล่าวได้ตามปกติขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดกับทาง Bitgo และเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ของลูกค้าทุกท่านหากสามารถทำรายการได้ปกติทางเราจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งขออภัยในความไม่สะดวกและขอบพระคุณที่ใช้บริการซิปเม็กซ์

คำเตือน: คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษา และลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้