ประกาศระงับการฝากและถอนเหรียญ/โทเคนชั่วคราว สำหรับ BNB, CGU, SPS วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น.

June 21, 2022

ซิปเม็กซ์จะทำการระงับการฝากและถอนเหรียญชั่วคราวสำหรับเหรียญ/โทเคน Binance Coin และ BEP20 (SPS, CGU)

จะเกิดอะไรขึ้นต่อไป?

– การฝากและถอนเหรียญ/โทเคน BNB และ BEP20 (SPS, CGU) บนแพลตฟอร์มซิปเม็กซ์จะถูกระงับชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2565, 15.00 น. (UTC +7) (เทียบเท่ากับวันที่ 22 มิถุนายน 2565, 8.00 น. (UTC)) เป็นต้นไป จนกว่าการอัปเกรดเครือข่ายจะเสร็จสิ้น

– การซื้อขายโทเคน BNB และ BEP20 (SPS, CGU) จะไม่ได้รับผลกระทบ ลูกค้าซิปเม็กซ์จะยังสามารถซื้อหรือขายเหรียญ Binance Coin (BNB) ได้ตามปกติ

– การอัปเกรดเครือข่ายและ Hard Fork จะไม่ส่งผลกับการสร้างเหรียญ/โทเคนใหม่

Zipmex จะติดตามและปฏิบัติตามประกาศจาก Binance อย่างเคร่งครัด ขอให้ลูกค้าซิปเม็กซ์ทุกท่านติดตามประกาศเพิ่มเติมจากเราอีกครั้ง เมื่อการฝากและถอนเหรียญบน Binance Smart Chain สามารถใช้บริการได้ตามปกติ

Euler Hard Fork คืออะไร?

Euler hard fork ดำเนินการบน BEP-131 ซึ่งเป็นรูปแบบย่อสำหรับ Binance Smart Chain Evolution Protocol 131 ซึ่งจะเพิ่มตัวตรวจสอบความถูกต้องของผู้สมัคร (Candidate Validator) ลงในเครือข่ายโดยปราศจากการดำเนินการทางด้านเทคนิคที่ซับซ้อน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเครือข่าย Binance Smart Chain ดังนี้:

1. เพิ่มการกระจายอำนาจ (Decentralization) 

2. ปรับปรุงความพร้อมใช้งานของเครือข่าย

3 เพิ่มแรงจูงใจสำหรับกลุ่มผู้ตรวจสอบที่มีอำนาจลงคะแนนต่ำในการทำให้โหนดของพวกเขาทำงาน และเป็นการดึงดูดกลุ่มตัวแทนผู้ใช้ (ซึ่งก่อนหน้านี้มีน้อย/ไม่มีเลย)

4. เพิ่มความยืดหยุ่นของเครือข่าย แก้ปัญหาความขัดข้องของรายการการตรวจสอบความถูกต้องจำนวนมากที่อาจส่งผลกับการให้บริการ ทำให้เครือข่ายสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นแม้จะมีรายการการตรวจสอบจำนวนมาก

เราขออภัยในความไม่สะดวก

หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อที่ฝ่าย Customer Support ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ที่

Email: [email protected]

LINE Official: @zipmex

Facebook: Zipmex Thailand

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.