ประกาศแจ้งกำหนดการปิดปรับปรุงระบบ วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 00:00 – 04:00 น. (UTC+7)

May 17, 2023

เรียน คุณ ลูกค้าซิปเม็กซ์,

ซิปเม็กซ์ขอเรียนแจ้งลูกค้าทุกท่านว่าจะมีการปิดปรับปรุงระบบ ในวันศุกที่ 19 พฤษภาคม 2566 00:00 – 04:00 น. (UTC+7)

ในช่วงเวลาดังกล่าวลูกค้าทุกท่านจะไม่สามารถเข้าใช้บริการแพลตฟอร์มของเราได้

บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อ Customer Support ของบริษัทฯ ผ่าน Live Chat ได้ตลอด 24 ชั่วโมงหรือที่

Email: [email protected] 

LINE Official: @zipmex 

Facebook: Zipmex Thailand