ประกาศปิดปรับปรุงระบบ – วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 – 20.00 น.

November 25, 2022

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 – 20.00 น.*

ซิปเม็กซ์ขอเรียนแจ้งว่าแพลตฟอร์มของเราจะมีการปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าทุกท่านไม่สามารถใช้บริการฝากและถอนสินทรัพย์ดิจิทัลได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้บริการการซื้อ-ขายสินทรัพย์ดิจิทัลจะยังสามารถใช้บริการได้ตามปกติ รวมถึงการฝากและถอนเงินเฟียต

ท่านจะสามารถเข้าใช้ทุกบริการบนแพลตฟอร์มได้ตามปกติอีกครั้งเมื่อการปรับปรุงระบบเสร็จสิ้น

*หมายเหตุ: ช่วงเวลาปรับปรุงระบบอาจมีการคลาดเคลื่อน โดยอาจเสร็จสิ้นก่อนเวลาที่ระบุ

บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวก

หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อที่ฝ่าย Customer Support ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ที่

Email: [email protected]

LINE Official: @zipmex

Facebook: Zipmex Thailand

*คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษา และลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.