ประกาศแจ้งกำหนดการปิดปรับปรุงระบบ วันที่ 29 มิถุนายน 2023 06:00 – 08:00 น. (UTC+7)

June 27, 2023

เรียน คุณ ลูกค้าซิปเม็กซ์,

ซิปเม็กซ์ขอเรียนแจ้งลูกค้าทุกท่านว่าจะมีการปิดปรับปรุงระบบ ในวันพฤหัสที่ 29 มิถุนายน 2023 06:00 – 08:00 น. (UTC+7)

ในช่วงเวลาดังกล่าวลูกค้าทุกท่านจะไม่สามารถเข้าใช้บริการแพลตฟอร์มของเราได้

บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อ Customer Support ของบริษัทฯ ผ่าน Live Chat ได้ตลอด 24 ชั่วโมงหรือที่

Email: [email protected] 

LINE Official: @zipmex 

Facebook: Zipmex Thailand