ประกาศปิดปรับปรุงระบบ – วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 06:00 – 09:00 น.

October 28, 2022

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 06:00 – 09:00 น.*

ซิปเม็กซ์ขอเรียนแจ้งลูกค้าทุกท่านว่าจะมีการปิดปรับปรุงระบบ ในช่วงเวลาดังกล่าวลูกค้าทุกท่านจะไม่สามารถเข้าใช้บริการแพลตฟอร์มของเราได้

โดยท่านจะสามารถเข้าใช้บริการแพลตฟอร์มได้ตามปกติเมื่อการปรับปรุงระบบเสร็จสิ้น

*หมายเหตุ: ช่วงเวลาปรับปรุงระบบอาจมีการคลาดเคลื่อน โดยอาจเสร็จสิ้นก่อนเวลาที่ระบุ

เราขออภัยในความไม่สะดวก

หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อที่ฝ่าย Customer Support ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ที่

Email: [email protected]

LINE Official: @zipmex

Facebook: Zipmex Thailand

*สินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยง โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้