Ethereum London Hard Fork ในวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. เป็นต้นไป

August 03, 2021

ประกาศสำคัญ

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. (GMT+7) เป็นต้นไป

Ethereum’s London Hard Fork
ส่งผลให้เหรียญ และโทเค็นกลุ่ม ETH / ERC-20 ถูกปิดระงับการฝาก – ถอนชั่วคราว
จนกว่าจะมีประกาศวันที่ให้บริการตามปกติอีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความเสี่ยงด้านตลาดหรือความปลอดภัยนั้นซิปเม็กซ์จะระงับการเทรดจนกว่าจะมีประกาศให้บริการตามปกติอีกครั้ง

ที่ Zipmex การรักษาความปลอดภัยข้อมูลของลูกค้าทุกท่านคือเรื่องสำคัญ หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อที่ฝ่าย Customer Support ตลอด 24 ชั่วโมง ที่
Email: [email protected]
LINE Official: @zipmex
Facebook: Zipmex Thailand

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.