ประกาศเพื่ออัปเกรดระบบ – 15 เมษายน 2564 – 15.00 GMT+7

April 13, 2021

ประกาศการอัปเกรดระบบ:

Zipmex ขอแจ้งปรับปรุงเพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

ในวันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

ในระหว่างการอัปเกรดระบบ ผู้ใช้บริการซิปเม็กซ์ทุกท่านสามารถใช้บริการแพลตฟอร์มของเราได้ตามปกติ แต่จะไม่สามารถฝากและถอนเหรียญ ETH, USDT, GOLD, C8P, USDC, LINK, OMG, SXP, MKR และ YFI ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว เนื่องจากการปิดปรับปรุงระบบ ETH และ ERC-20 โดยเราจะประกาศแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบโดยเร็วที่สุดอีกครั้ง เมื่อระบบดังกล่าวสามารถกลับมาใช้บริการได้ตามปกติ

เราขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา ที่ Email: [email protected]

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.