Tokenplace (TOK) พร้อมให้ลงทุนแล้ววันนี้ที่ Zipmex

September 07, 2021

Tokenplace (TOK)

Tokenplace (TOK) เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายที่รวบรวมสภาพคล่อง (Liquidity) จากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต่าง ๆ ให้แก่นักลงทุนด้วย Single Interface Tokenplace เป็นโทเคนรูปแบบมาตรฐาน ERC-20 ในการสร้างโทเคน Utility/Exchange โดย TOK ถูกจำลองขึ้นจากโทเคน BNB ที่ประสบความสำเร็จ ทีมผู้พัฒนาต้องการผลักดันให้ TOK เป็นมากกว่าแค่โทเคน Utility/Exchange ทั่วไป และใช้ Tokenplace เป็นแพลตฟอร์มเพื่อสร้างนวัตกรรม Venture Funding Models ใหม่ในวงการสินทรัพย์ดิจิทัล

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TOK

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.