Tokenplace (TOK) พร้อมให้ลงทุนแล้ววันนี้ที่ Zipmex

September 07, 2021

Tokenplace (TOK)

Tokenplace (TOK) เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายที่รวบรวมสภาพคล่อง (Liquidity) จากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต่าง ๆ ให้แก่นักลงทุนด้วย Single Interface Tokenplace เป็นโทเคนรูปแบบมาตรฐาน ERC-20 ในการสร้างโทเคน Utility/Exchange โดย TOK ถูกจำลองขึ้นจากโทเคน BNB ที่ประสบความสำเร็จ ทีมผู้พัฒนาต้องการผลักดันให้ TOK เป็นมากกว่าแค่โทเคน Utility/Exchange ทั่วไป และใช้ Tokenplace เป็นแพลตฟอร์มเพื่อสร้างนวัตกรรม Venture Funding Models ใหม่ในวงการสินทรัพย์ดิจิทัล

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TOK

คำเตือน: คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษา และลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้