แคมเปญ ‘Trade to The Moon’ สำหรับสาย Altcoin

May 09, 2021

Altcoins


แคมเปญใหม่มาแล้ว! พบกับ ‘Trade to The Moon’

เอาใจสายเทรด Altcoin ให้ทุกคนได้ประโยชน์แบบสุดคุ้ม เมื่อเทรด C8P, LINK, OMG, MKR, YFI ตามปริมาณที่กำหนด รับเลย! สิทธิชิงส่วนแบ่งใน prize pool โดยรางวัลจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณการเทรดรวมของลูกค้าทุกคนที่เข้ารวมแคมเปญ พร้อมส่วนแบ่งตามอัตราส่วนคิดจากปริมาณการเทรดของคุณ 

🏆 ของรางวัล:

เมื่อปริมาณการเทรดถึง 10m USD แจกรางวัลโดยคิดเป็นส่วนแบ่งตามอัตราส่วนการเทรด จากจำนวน 10,000 USDT

เมื่อปริมาณการเทรดถึง 20m USD แจกรางวัลโดยคิดเป็นส่วนแบ่งตามอัตราส่วนการเทรด จากจำนวน 25,000 USDT

เมื่อปริมาณการเทรดถึง 30m USD แจกรางวัลโดยคิดเป็นส่วนแบ่งตามอัตราส่วนการเทรด จากจำนวน 40,000 USDT

เมื่อปริมาณการเทรดถึง 35m USD แจกรางวัลโดยคิดเป็นส่วนแบ่งตามอัตราส่วนการเทรด จากจำนวน 50,000 USDT

📍 ระยะเวลาแคมเปญ:

10 พฤษภาคม 2564 เวลา 00.00 น. – 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 23.59 น.

เราจะอัปเดตปริมาณการเทรดทุกวันจันทร์ เริ่มวันที่ 17 พฤษภาคมนี้ เวลา 18.00 น. บนช่องทาง Facebook และ Website

การคำนวณรางวัล 

รางวัลสำหรับลูกค้าผู้เข้าร่วมเทรด = (ปริมาณการเทรด(5เหรียญรวมกัน)/ปริมาณการเทรดรวมของลูกค้าที่เข้ารวมแคมเปญ) * ปริมาณรางวัล

ตัวอย่างการคำนวณเงินรางวัล 

ลูกค้า A

ปริมาณเทรดรวม 64,000 บาท คิดเป็น 2,000 USD**

  • หลังจบแคมเปญ ปริมาณการเทรดรวมของผู้เข้าร่วมแคมเปญอยู่ที่ 32m USD
  • รางวัลที่ได้รับ (2,000/32,000,000)*40,000 = 1.25 USDT

**คิดจากอัตราแลกเปลี่ยนจริง ณ วันที่เทรด

หมายเหตุ: 

– กรุณาลงทะเบียนท่านละ 1 ครั้งเพื่อร่วมแคมเปญ เมื่อถึงหน้าการยืนยันในแบบฟอร์ม เท่ากับว่าท่านได้ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

– แคมเปญนี้มีปริมาณการเทรดขั้นต่ำอยู่ที่ 3,200 บาท หรือ 100 USD โดยคิดยอดรวมจากการเทรดตลอดระยะเวลาแคมเปญ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

1. มีการซื้อขายสินทรัพย์ c8p, link, omg, mkr, yfi ขั้นต่ำที่ 100 USD หรือ 3,200 บาท ระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 00:01 – 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 23:59น เท่านั้น

2.ผู้ใช้งานต้องลงทะเบียนในแบบฟอร์มร่วมแคมเปญ “Zipmex Trading to the moon competition

3.ปริมาณการเทรดจะนับรวมเฉพาะปริมาณการเทรดของผู้ใช้งานที่เข้าร่วมแคมเปญ(ซึ่งหมายถึงผู้ใช้งานลงทะเบียนและเทรดครบตามขั้นต่ำเท่านั้น)

4.รางวัลที่จะได้รับจะถูกจัดส่งภายใน 14 วันทำการหลังจากแคมเปญสิ้นสุด

5.แคมเปญนี้สำหรับผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนในทุกประเทศของ Zipmex ยกเว้นประเทศออสเตรเลีย trade.zipmex.co.au 

6.Zipmex ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดกติกา เงื่อนไขในการร่วมแคมเปญ และการให้รางวัล

7.Zipmex ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเปลี่ยนของรางวัลเป็นเงินสด

8.Zipmex ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการแจกจ่ายรางวัลให้กับบุคคลที่ละเมิดกฏการซื้อขายภายใต้ผู้มีอำนาจบังคับในท้องถิ่น

9.Zipmex ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีที่พบเบาะแสในการฟอกเงินหรือกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายภายใต้ผู้มีอำนาจบังคับในท้องถิ่น

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.