ประกาศสำคัญ – เปิดให้บริการการซื้อ-ขายทุกเหรียญบนแพลตฟอร์มแล้ว

July 28, 2022

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ซิปเม็กซ์เปิดให้บริการการซื้อ-ขายทุกเหรียญบนแพลตฟอร์มตามปกติแล้ว 

คำเตือน: อาจมีปริมาณการซื้อ-ขายอย่างมาก ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความผันผวนสูงกว่าราคาตลาดทั่วไป ดังนั้นผู้ลงทุนควรใช้ความระมัดระวังเรื่องการซื้อ-ขายก่อนตัดสินใจลงทุน

เหรียญบางประเภทยังไม่สามารถทำการฝาก-ถอนได้ โปรดตรวจสอบเหรียญที่สามารถทำการฝาก-ถอนได้ ก่อนทำการซื้อ-ขาย

อย่างไรก็ตาม ZipUp+ และการทำการใช้งานใน Z Wallet ยังคงถูกระงับไว้ชั่วคราว

ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับความอดทนและการสนับสนุนที่มีให้กับบริษัทฯ เสมอมา

ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่

Email: [email protected]
LINE Official: @zipmex
Facebook: Zipmex Thailand

*การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง อาจสูญเสียเงินลงทุน ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจและศึกษาข้อมูล รวมทั้งลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ศึกษาข้อมูลได้ที่ https://zipmex.com/th/

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.