ความคืบหน้าเรื่องการยื่นคำขอพักชำระหนี้ที่ประเทศสิงคโปร์

August 10, 2022

10 สิงหาคม 2565

เรียน ลูกค้าของซิปเม็กซ์ทุกท่าน

ตามที่ซิปเม็กซ์ได้มีประกาศเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 วันที่ 1 สิงหาคม 2565 และวันที่ 4 สิงหาคม 2565 นั้น 

ซิปเม็กซ์ขอเรียนว่า ซิปเม็กซ์ได้ยื่นคำแถลงการณ์ (Affidavit) ฉบับที่ 3 ของ นายมาคัส ลิม ประธานบริหารซิปเม็กซ์ (CEO) เมื่อช่วงเช้าวันนี้ ณ ศาลสิงคโปร์ โดยท่านสามารถดาวน์โหลดสำเนาคำแถลงการณ์ดังกล่าวได้ที่ลิงก์ Dropbox ดังนี้

https://www.dropbox.com/s/1w82rgbj9whs4an/20220810_Zipmex%20Asia_OA383_Marcus%20Lim%27s%203rd%20Affidavit.zip?dl=0.

การเปิดไฟล์เอกสารสำเนาคำแถลงการณ์ดังกล่าวจะต้องใช้รหัสผ่าน โดยหากท่านได้ผ่านกระบวนการยืนยันตัวตนเป็นผู้ใช้ Zipmex แล้ว ท่านจะสามารถเปิดดูคำแถลงเป็นลายลักษณ์อักษรนี้ได้ด้วยรหัสผ่านเดียวกันกับที่ให้ท่านไว้ก่อนหน้านี้ หากท่านยังไม่ได้ยืนยันบัญชีอีเมลของท่านในฐานะผู้ใช้ ลูกค้า หรือเจ้าหนี้ของกลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์ โปรดส่งอีเมลไปที่ [email protected] ในการตรวจสอบยืนยันตัวตน เพื่อรับรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงเอกสารดังกล่าว
หากท่านต้องการแสดงความประสงค์เพื่อสนับสนุนการขอพักชำระหนี้ของกลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์ โปรดส่งอีเมลถึงทนายความของเราได้ที่ [email protected]

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง