รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับคำขอพักชำระหนี้

August 17, 2022

วันที่ 16 สิงหาคม 2565

เรียน      ลูกค้าซิปเม็กซ์ทุกท่าน

รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับคำขอพักชำระหนี้ในประเทศสิงคโปร์

โปรดทราบว่า ในวันนี้ ศาลประเทศสิงคโปร์ได้มีหนังสือจำนวน 5 ฉบับ ถึงทนายความของกลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์ คือ Morgan Lewis Stamford LLC พร้อมมีคำสั่งให้ดำเนินการแจ้งแก่คู่พิพาททุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ทราบในทันที ด้วยเหตุนี้ ทนายความของของกลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์จึงได้จัดเตรียมหนังสือดังกล่าวผ่านทาง ลิงก์ Dropbox ดังนี้ 

https://www.dropbox.com/s/owhk0t2nanc8kbz/Correspondence%20from%20Courts%2016%20August%202022.zip?dl=0

หากท่านได้ผ่านกระบวนการยืนยันตัวตนเป็นผู้ใช้ Zipmex แล้ว ท่านจะสามารถเปิดดูเอกสารทั้งหมดนี้ได้ด้วยรหัสผ่านเดียวกันกับที่ให้ท่านไว้ก่อนหน้านี้ หากท่านยังไม่ได้ยืนยันบัญชีอีเมลของท่านในฐานะผู้ใช้ ลูกค้า หรือเจ้าหนี้ของกลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์ โปรดส่งอีเมลไปที่ [email protected] ในการตรวจสอบยืนยันตัวตน เพื่อรับรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงเอกสารดังกล่าว

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ ผ่าน Live Chat ได้ตลอด 24 ชั่วโมงหรือที่

Email: [email protected]

LINE Official: @zipmex

Facebook: Zipmex Thailand

*การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง อาจสูญเสียเงินลงทุน ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจและศึกษาข้อมูล รวมทั้งลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ศึกษาข้อมูลได้ที่ https://zipmex.com/th/