รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับคำขอพักชำระหนี้

August 19, 2022

วันที่ 19 สิงหาคม 2565

เรียน  ลูกค้าซิปเม็กซ์ทุกท่าน

รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับคำขอพักชำระหนี้ในประเทศสิงคโปร์

Morgan Lewis Stamford LLC ทนายความของบริษัทในประเทศสิงคโปร์ ได้แจ้งให้บริษัททราบว่า ศาลประเทศสิงคโปร์ได้มีคำสั่งสำหรับคำขอพักชำระหนี้แต่ละฉบับ ซึ่งได้มีการพิจารณาเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา 

ท่านสามารถดาวน์โหลดสำเนาคำสั่งศาลดังกล่าวได้ที่ลิงก์ Dropbox ดังนี้ https://www.dropbox.com/s/t42kepjxjkdjopn/19%20August%202022.zip?dl=0

หากท่านได้ผ่านกระบวนการยืนยันตัวตนเป็นผู้ใช้ Zipmex แล้ว ท่านจะสามารถเปิดดูเอกสารทั้งหมดนี้ได้ด้วยรหัสผ่านเดียวกันกับที่ให้ท่านไว้ก่อนหน้านี้ หากท่านยังไม่ได้ยืนยันบัญชีอีเมลของท่านในฐานะผู้ใช้ ลูกค้า หรือเจ้าหนี้ของกลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์ โปรดส่งอีเมลไปที่ [email protected] ในการตรวจสอบยืนยันตัวตน เพื่อรับรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงเอกสารดังกล่าว 

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ ผ่าน Live Chat ได้ตลอด 24 ชั่วโมงหรือที่

Email: [email protected]

LINE Official: @zipmex

Facebook: Zipmex Thailand

*การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง อาจสูญเสียเงินลงทุน ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจและศึกษาข้อมูล รวมทั้งลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ศึกษาข้อมูลได้ที่ https://zipmex.com/th/