ความคืบหน้าเรื่องการยื่นคำขอพักชำระหนี้

August 25, 2022

25 สิงหาคม 2565

ความคืบหน้าเรื่องการยื่นคำขอพักชำระหนี้ที่ประเทศสิงคโปร์

ซิปเม็กซ์ประกาศแต่งตั้งตัวแทนจาก บริษัท  KordaMentha Pte. Ltd เพื่อเป็นตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน และ Scheme Manager หรือ ผู้จัดทำแผน ให้กับกลุ่มบริษัท ซิปเม็กซ์ ในกระบวนการปรับโครงสร้างธุกิจ 

โดย บริษัท KordaMentha Pte. Ltd. จะทำงานร่วมกับฝ่ายบริหาร และบริษัท Morgan Lewis Stamford LLC ผู้ซึ่งเป็นตัวแทนทนายความของ ซิปเม็กซ์ในประเทศสิงคโปร์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มซิปเม็กซ์จะสามารถปรับโครงสร้างกลุ่มซิปเม็กซ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด รวมถึงลูกค้าและเจ้าหนี้ซึ่งเป็นคู่ค้าของซิปเม็กซ์ได้รับผลตอบแทนสูงสุด

บริษัท KordaMentha Pte. Ltd. พร้อมด้วย ซิปเม็กซ์จะแจ้งข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงลูกค้าและเจ้าหนี้ซึ่งเป็นคู่ค้าของซิปเม็กซ์ทั้งหมดเร็ว ๆ นี้ เกี่ยวกับกระบวนการปรับโครงสร้างตามความเหมาะสม รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม TownHall ทางระบบออนไลน์ ซึ่งจะจัดขึ้นภายในวันที่ 15 กันยายน 2565 นี้ 

ท่านสามารถติดต่อที่ปรึกษาทางการเงินได้ทางอีเมลที่ [email protected]

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ ผ่าน Live Chat ได้ตลอด 24 ชั่วโมงหรือที่

Email: [email protected]

LINE Official: @zipmex

Facebook: Zipmex Thailand

*การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง อาจสูญเสียเงินลงทุน ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจและศึกษาข้อมูล รวมทั้งลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ศึกษาข้อมูลได้ที่ https://zipmex.com/th/

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.