ความคืบหน้าเรื่องการยื่นคำขอพักชำระหนี้ที่ประเทศสิงคโปร์

August 12, 2022

12 สิงหาคม 2565

เรียน ลูกค้าของซิปเม็กซ์ทุกท่าน

ความคืบหน้าเรื่องการยื่นคำขอพักชำระหนี้ที่ประเทศสิงคโปร์  ประกาศ 1

ตามที่ซิปเม็กซ์ได้มีประกาศเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 วันที่ 1 สิงหาคม 2565 วันที่ 4 สิงหาคม 2565 และ วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นั้น

ซิปเม็กซ์ขอเรียนว่า เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ซิปเม็กซ์ได้ยื่นคำแถลงการณ์ (Affidavit) ฉบับที่ 1 ของ นายเอกลาภ ยิ้มวิไล สำหรับคำขอที่ OA 381 นอกจากนี้ เรายังได้รับหนังสือจากศาลสิงคโปร์ ซึ่งมีเนื้อหาสำคัญสำหรับเจ้าหนี้ โดยท่านสามารถดูเอกสารทั้งหมดดังกล่าวได้ที่ลิงก์ Dropbox ดังนี้ 

https://www.dropbox.com/s/zsx53celga4z7a6/12%20August%202022.zip?dl=0

การเปิดไฟล์คำแถลงการณ์และหนังสือจากศาลดังกล่าวจะต้องใช้รหัสผ่าน โดยหากท่านได้ผ่านกระบวนการยืนยันตัวตนเป็นผู้ใช้ Zipmex แล้ว ท่านจะสามารถเปิดดูเอกสารทั้งหมดนี้ได้ด้วยรหัสผ่านเดียวกันกับที่ให้ท่านไว้ก่อนหน้านี้ หากท่านยังไม่ได้ยืนยันบัญชีอีเมลของท่านในฐานะผู้ใช้ ลูกค้า หรือเจ้าหนี้ของกลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์ โปรดส่งอีเมลไปที่ [email protected]  ในการตรวจสอบยืนยันตัวตน เพื่อรับรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงเอกสารดังกล่าว

หากท่านต้องการแสดงความประสงค์เพื่อสนับสนุนการขอพักชำระหนี้ของกลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์ โปรดส่งอีเมลถึงทนายความของเราได้ที่ [email protected]


ความคืบหน้าเรื่องการยื่นคำขอพักชำระหนี้ที่ประเทศสิงคโปร์  ประกาศ 2

ซิปเม็กซ์ขอเรียนว่า ในวันนี้ ทนายความของซิปเม็กซ์ในประเทศสิงคโปร์ ได้ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ต่อศาลประเทศสิงคโปร์

ข้อเสนอลายลักษณ์อักษรร่วมของผู้ยื่นคำร้องทุกราย (joint written submissions) ลงวันที่เดียวกันนี้ข้อเสนอลายลักษณ์อักษรร่วมของผู้ยื่นคำร้องทุกราย (joint written submissions) เกี่ยวกับ “จุดเกาะเกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์อันเป็นสาระสำคัญ” ลงวันที่เดียวกันนี้ ชุดเอกสารประกอบการพิจารณาของผู้ยื่นคำร้องทุกรายชุดเอกสารและข้อกฎหมายสนับสนุนที่เกี่ยวข้องของผู้ยื่นคำร้องทุกราย และสำเนาหนังสือถึงศาลโดย Morgan Lewis Stamford LLC ฉบับคัดย่อเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงวันที่เดียวกันนี้ 

ท่านสามารถดาวน์โหลดสำเนาเอกสารทั้งหมดดังกล่าวได้ที่ลิงก์ Dropbox ดังนี้ 

https://www.dropbox.com/s/zoksqe41fw7f05u/12%20August%202022%20%285.03%20pm%29.zip?dl=0

หากท่านได้ผ่านกระบวนการยืนยันตัวตนเป็นผู้ใช้ Zipmex แล้ว ท่านจะสามารถเปิดดูเอกสารทั้งหมดนี้ได้ด้วยรหัสผ่านเดียวกันกับที่ให้ท่านไว้ก่อนหน้านี้ หากท่านยังไม่ได้ยืนยันบัญชีอีเมลของท่านในฐานะผู้ใช้ ลูกค้า หรือเจ้าหนี้ของกลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์ โปรดส่งอีเมลไปที่ [email protected] ในการตรวจสอบยืนยันตัวตน เพื่อรับรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงเอกสารดังกล่าว

หากท่านต้องการแสดงความประสงค์เพื่อสนับสนุนการขอพักชำระหนี้ของกลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์ โปรดส่งอีเมลถึงทนายความของเราได้ที่ [email protected]

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ทีมซิปเม็กซ์

ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ ผ่าน Live Chat ได้ตลอด 24 ชั่วโมงหรือที่

Email: [email protected]

LINE Official: @zipmex 

Facebook: Zipmex Thailand

*การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง อาจสูญเสียเงินลงทุน ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจและศึกษาข้อมูล รวมทั้งลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ศึกษาข้อมูลได้ที่ https://zipmex.com/th/