อัปเดตเกี่ยวกับการจัดการประชุม Town Hall ออนไลน์

September 01, 2022

สืบเนื่องจากกระบวนการขอพักชำระหนี้ ตามคำสั่งของศาลสิงคโปร์  ซิปเม็กซ์จะจัดประชุม ‘TownHall’ ขึ้นครั้งแรกในรูปแบบออนไลน์ ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 นี้

โดยจะจัดขึ้น 2 ครั้ง ได้แก่ รอบภาษาอังกฤษ  และภาษาไทย

รอบภาษาอังกฤษ: วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 10.30 น. (เวลาประเทศไทย)

รอบภาษาไทย: วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 13.00 – 14.30 น. (เวลาประเทศไทย)

ในการประชุมครั้งนี้ คณะผู้บริหาร พร้อมทั้งตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษาทางกฎหมายของซิปเม็กซ์ จะเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นขอพักชำระหนี้ และกระบวนการทางกฎหมายที่เกิดขึ้น ตลอดจนการตอบคำถามจากลูกค้า

โดยลูกค้าที่ใช้บริการ Z Wallet ที่ได้รับผลกระทบ จะได้รับคำเชิญ เพื่อร่วมรับฟังการประชุม รวมถึงคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผ่านทางอีเมลในไม่ช้า

ทั้งนี้ ซิปเม็กซ์ต้องขออภัยเป็นอย่างสูง เนื่องด้วยจำนวนผู้อภิปรายที่คาดว่าจะเข้าร่วมการประชุม Town Hall เป็นจำนวนมาก เราจึงไม่สามารถเปิดให้ลูกค้าทุกท่าน ร่วมแสดงความคิดเห็น หรือและถามคำถามในขณะที่ดำเนินการประชุมได้

โดย ทางซิปเม็กซ์จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อเสนอแนะ และคำถามต่าง ๆ ก่อนที่จะมีการจัด Town Hall ซึ่งผู้ใช้บริการทุกท่าน สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ผ่านระบบของเรา

โปรดทราบว่า ซิปเม็กซ์ขอแนะนำให้ลูกค้าทุกท่านที่ได้รับคำเชิญ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ แต่ไม่เป็นมาตรการบังคับให้เข้าร่วมประชุมแต่อย่างใด และบันทึกการประชุมนี้จะถูกเผยแพร่ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

ซิปเม็กซ์ขอขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุน และความเข้าใจของท่าน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะเข้าร่วมฟังการประชุม Town Hall ครั้งนี้

ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ ผ่าน Live Chat ได้ตลอด 24 ชั่วโมงหรือที่

Email: [email protected] 

LINE Official: @zipmex

Facebook: Zipmex Thailand

*สินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยง โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ศึกษาข้อมูลได้ที่ https://zipmex.com/th/