ประกาศ: เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการถอนสินทรัพย์

October 03, 2022

ซิปเม็กซ์ได้มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการถอนของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

  1. SXP
  2. SNX
  3. BAT
  4. ZRX
  5. BNT
  6. GRT

ท่านสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมได้ที่ https://zipmex.com/th/fee-schedule-th/

บริษัทจะตรวจสอบค่าธรรมเนียมการฝาก-ถอนเป็นประจำทุกสัปดาห์ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม 

โปรดตรวจสอบค่าธรรมเนียมการถอนทุกครั้งก่อนเริ่มต้นการทำธุรกรรม

ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ ผ่าน Live Chat ได้ตลอด 24 ชั่วโมงหรือที่

Email: [email protected] 

LINE Official: @zipmex 

Facebook: Zipmex Thailand

*คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ศึกษาข้อมูลได้ที่ https://zipmex.com/th/