ประกาศ: เหรียญที่สามารถทำการถอนได้เพิ่มเติม

October 18, 2022

ซิปเม็กซ์ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า ขณะนี้ เหรียญที่ท่านสามารถทำการถอนเพิ่มเติม ได้แก่ XLM และ SIX 

ท่านจะสามารถทำการถอนสินทรัพย์ของท่านจาก Trade Wallet ได้ตามปกติ

นอกจากนี้ ซิปเม็กซ์ได้เปลี่ยนที่อยู่กระเป๋า (Wallet Address) ใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2565 เป็นต้นไป สำหรับทั้ง 2 เหรียญดังกล่าว ได้แก่ XLM และ SIX

โปรดตรวจสอบที่อยู่กระเป๋าทุกครั้งก่อนทำธุรกรรมใด เพื่อให้มั่นใจว่าสินทรัพย์ของคุณจะถูกโอนไปยังที่อยู่ปลายทางได้อย่างปลอดภัย

ทั้งนี้ ยอดสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนที่อยู่กระเป๋าใหม่แต่อย่างใด

คุณสามารถตรวจสอบที่อยู่กระเป๋า (Wallet address) ของซิปเม็กซ์ที่ถูกต้องได้ ผ่านทางแอปพลิเคชันของซิปเม็กซ์ หรือที่ https://trade.zipmex.com/th 

โปรดคำนึงถึงความปลอดภัยและตรวจสอบให้ดีทุกครั้งก่อนทำธุรกรรมใดๆ 

ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ ผ่าน Live Chat ได้ตลอด 24 ชั่วโมงหรือที่

Email: [email protected]  

LINE Official: @zipmex 

Facebook: Zipmex Thailand

*คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษา และลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ศึกษาข้อมูลได้ที่ https://zipmex.com/th/ 

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.