พบกับ Yieldly (YLDY) บน Zipmex ZLaunch!

October 26, 2021

พบกับ Yieldly (YLDY) บน Zipmex ZLaunch!

ล็อค ZMT เพื่อรับโทเคน YLDY บน ZLaunch ในระยะเวลา 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

Zipmex ขอแนะนำโทเคน YLDY โปรเจกต์แรกบน ZLaunch!

Yieldly เป็นโปรโตคอล DeFi เจ้าแรกที่ใหญ่ที่สุดที่สร้างขึ้นบน Algorand เช่นเดียวกันกับ Native Launchpad ที่ได้รับการผนวกรวมอย่างเต็มรูปแบบ Yieldly มี 3 ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นบน Alogorand อย่าง No-Loss Prize Games (ซึ่งมีรางวัลเป็น ALGO และ NFT), Staking Pools ของหลากหลายสินทรัพย์ และ Cross-chain Bridges อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Yieldly (YLDY) ได้ที่ token info ที่นี่

ผู้ใช้สามารถล็อค ZMT ใน ZLaunch เพื่อรับโทเคน YLDY จากผลตอบแทนทั้งหมด 6,250,000 YLDLY ในระยะเวลา 30 วัน ตั้งแต่ Earning Phase เริ่มขึ้นวันนี้เป็นต้นไป

รายละเอียดของโปรเจกต์ ZLaunch YLDY

วันที่เริ่ม Zlaunch 2021-10-26
ระยะเวลา Earning Phase 30 วัน
ลิมิตการล็อกสูงสุดต่อผู้ใช้งาน 8000 ZMT 
ลิมิตการล็อกสูงสุดต่อโปรเจกต์ 2,500,000 ZMT
ผลตอบแทนทั้งหมด 6,250,000 YLDY

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ZLaunch ที่นี่

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.