การเปิดรับฟังความคิดเห็นรอบที่ 2 ของเดือนมิถุนายน 2565

June 13, 2022

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด ได้เปิดรับฟังความคิดเห็น (Hearing) จากลูกค้าเกี่ยวกับการการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถส่งความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวมายังบริษัทโดยการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2565

บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความคิดเห็นจากท่าน เพื่อพัฒนาธุรกิจให้มีความก้าวหน้า และเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.