ประกาศส่วนลดค่าธรรมเนียม สำหรับ ZipMember และ ZipCrew

June 02, 2021

ประกาศส่วนลดค่าธรรมเนียมของผู้ใช้งานในระดับ ZipMember และ ZipCrew โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังนี้

ZipStarter

อัตราค่าธรรมเนียม Taker สำหรับ Zipmex Token คือ 0.2%

ZipMember

อัตราค่าธรรมเนียม Taker สำหรับ Zipmex Token คือ 0.195%

ZipCrew

อัตราค่าธรรมเนียม Taker สำหรับ Zipmex Token คือ 0.190%

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมได้ที่นี่

.