ประกาศส่วนลดค่าธรรมเนียม สำหรับ ZipMember และ ZipCrew

June 02, 2021

ประกาศส่วนลดค่าธรรมเนียมของผู้ใช้งานในระดับ ZipMember และ ZipCrew โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังนี้

ZipStarter

อัตราค่าธรรมเนียม Taker สำหรับ Zipmex Token คือ 0.2%

ZipMember

อัตราค่าธรรมเนียม Taker สำหรับ Zipmex Token คือ 0.195%

ZipCrew

อัตราค่าธรรมเนียม Taker สำหรับ Zipmex Token คือ 0.190%

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมได้ที่นี่

.

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.