ธีรชัย Research Specialist

ประวัติโดยย่อ: นักลงทุนคริปโต ตั้งแต่ช่วงปี 2019 และตอนนี้เป็นนักเขียนบทความข่าวสารคริปโตเต็มเวลา มีความสนใจอย่างมากในเรื่องของ Defi และ NFTs

ธีรชัย Research Specialist

ประวัติโดยย่อ: นักลงทุนคริปโต ตั้งแต่ช่วงปี 2019 และตอนนี้เป็นนักเขียนบทความข่าวสารคริปโตเต็มเวลา มีความสนใจอย่างมากในเรื่องของ Defi และ NFTs