ชวนเพื่อนเทรดกับ Zipmex รับเลยส่วนแบ่ง 50% จากค่าธรรมเนียมการเทรดของเพื่อน! เพื่อนได้รับคืนอีก 20% ของค่าธรรมเนียมการเทรด!

Dec 22, 2021 12:00 am - Feb 22, 2022 11:59 pm (GMT+7)

ENDED