Asian Fintech

Asian Fintech มีเป้าหมายในการนำพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) มาใช้ในการขุด Bitcoin และใช้แพลตฟอร์มแบบ Stake เป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ถือครองโทเคน AFIN และ Green Bitcoin

Asian Fintech คืออะไร?

 • AFIN Coin มีจุดมุ่งหมายที่จะทำหน้าที่เป็นทางเชื่อมระหว่าง Cryptocurrency และความยั่งยืน (Sustainability) ที่ผู้ใช้งานสามารถมีส่วนร่วมในการขุดคริปโต จากการใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ผ่านการ Stake “Green Bitcoin” ซึ่งเป็น Bitcoin ที่ได้จากการขุดโดยใช้พลังงานสะอาดอย่าง พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานน้ำ เป็นต้น
 • Bitcoin Mining Farm จะติดตั้งอยู่ใกล้กับโครงข่ายไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนเท่านั้น ซึ่ง Bitcoin ที่ถูกสร้างขึ้นจะมีชื่อเรียกว่า “Green Bitcoin” ภายใต้ระบบนิเวศของ AFIN
 • Asian Fintech ได้สร้างแพลตฟอร์มเพื่อ Staking สำหรับผู้ใช้งานในการ Stake AFIN Coin เพื่อรับ Green Bitcoin ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการเชื่อมผู้ถือ AFIN Coin เข้ากับ Green Bitcoin
 • กล่าวคือ การดำเนินการขุดเหรียญจากพลังงานหมุนเวียนนั้น ไม่ใช่ Wrapped Bitcoin หรือการลอกเลียนแบบตัวเหรียญ แต่เป็น Bitcoin ที่อยู่บน Blockchain ของ Bitcoin ซึ่งผู้ที่ได้รับ Green Bitcoin ยังสามารถติดตามและตรวจสอบการสร้างเหรียญได้ด้วยตนเองบน Blockchain ของ Bitcoin นั่นเอง

ตัวชี้วัดสำคัญ

ชื่อย่อAFIN
ชื่อเต็มAsian Fintech 
ประเภท/โปรโตคอลERC-20
อุปทานทั้งหมด500,000,000 AFIN
อุปทานหมุนเวียนในปัจจุบันดู Coinmarketcap 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดดู Coinmarketcap 
วันที่สร้างมิถุนายน 2018
สามารถขุดได้หรือไม่?ไม่ได้

ประวัติผู้ออก Asian Fintech

Assaf Amitay เป็นหัวหน้าโปรเจกต์และหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีของ AFIN Coin โดยมีภูมิหลังในด้านการเงินและเทคโนโลยี และได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และโดเมนการพัฒนาธุรกิจ รวมไปถึงสาขาอื่น ๆ และเขามีความสามารถที่เปลี่ยนความท้าท้ายให้เป็นโอกาส 

Christina Ruth Ham เป็นหัวหน้าฝ่ายการตลาดและฝ่ายพัฒนาธุรกิจในองค์กรระดับโลกหลายแห่ง มีความสามารถที่จะเข้าใจความต้องการของลูกค้าและวางแผนกลยุทธ์เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

Vladimir F.Foy-os เป็นหัวหน้าฝ่ายสื่อสาร ได้สนับสนุนในเรื่องระบบการเงินบนพื้นฐานของความไว้วางใจ และเป็นผู้จัดการกลุ่มคอมมูนิตี้ AFIN Global รวมไปถึงการพัฒนาพันธมิตรทางธุรกิจ 

วัตถุประสงค์เหรียญ Asian Fintech

ผู้ใช้งานสามารถ Stake เหรียญ AFIN บนแพลตฟอร์ม AFIN ในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อรับ Green Bitcoin และ NFT ซึ่งจะขึ้นอยู่กับจำนวน AFIN ที่ Stake ไว้ 

นอกจากนี้ AFIN ยังมีแผนการที่จะสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดของผู้ถือเหรียญโดยเพิ่มสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆอีกด้วย

ข้อมูลเชิงลึก

นอกจากการ Staking เหรียญ AFIN บนแพลตฟอร์มเพื่อรับ Green Bitcoin แล้ว AFIN ยังมี Roadmap ที่จะออกโปรเจกต์ต่าง ๆ ดังนี้

 • Green Tourism (ไตรมาสที่ 1 ปี 2022)

ผู้ที่ถือเหรียญ AFIN มีโอกาสที่จะแลกซื้อทริปหรือที่พักที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้รอบโลก ซึ่งทริปจะถูกใช้โดยพลังงานหมุนเวียนทั้งหมดหรือบางส่วน อย่างเช่น พลังงานแสงอาทิตย์และ/หรือพลังงานลม นอกจากนี้โปรแกรมท่องเที่ยวยังมุ่งเน้นที่จะสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและประสบการณ์ที่ยั่งยืน

 • ส่วนลด Carbon Credit (ไตรมาสที่ 1 ปี 2022)

ผู้ถือเหรียญ AFIN จะได้รับส่วนลดสำหรับการซื้อ Carbon Credit และยังได้รับการชดเชยการปล่อย Carbon Credit โดยการเข้าร่วมการขุด Bitcoin ด้วยพลังงานสะอาดและใช้ Green Bitcoin

 • ได้รับรางวัลจากการชาร์จ EV (ไตรมาสที่ 2 ปี 2022)

ผู้ถือเหรียญ AFIN สามารถแลกเหรียญเพื่อได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งการได้รับส่วนลดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับคริปโตเคอร์เรนซีที่ยั่งยืน

 • จัดตั้งกลุ่มขุดคริปโตที่ยั่งยืน (ไตรมาสที่ 3 ปี2022)

กลุ่มขุดคริปโตเป็นกลุ่มที่ใส่ใจกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและจัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยให้โลกมีความยั่งยืน การขุดคริปโตจะใช้พลังงานสะอาดที่สนับสนุนโดยกลุ่มคริปโตในรูปแบบต่าง ๆ

 • Crypto Farming Game (ไตรมาสที่ 4 ปี 2022)

ผู้ถือเหรียญ AFIN สามารถเข้าร่วมเกมคริปโตในรูปแบบ Play to Earn ซึ่งจะโปรโมทให้มีการใช้พลังงานสะอาดในระบบนิเวศน์คริปโตเคอร์เรนซี

 • ความยั่งยืน (ไตรมาสที่ 4 ปี 2022)

AFIN จะสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความยั่งยืนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เหรียญและเพื่อให้ระบบนิเวศน์คริปโตเคอร์เรนซีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุดและทำให้สภาพภูมิอากาศในหลายประเทศทั่วโลกมีสภาพที่ดีขึ้น

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

 • เนื่องจากการ Staking เหรียญ AFIN ผ่าน Smart Contract และได้รับเหรียญ BTC บนครือข่าย Bitcoin เป็นผลตอบแทน ในปัจจุบันระบบการให้ผลตอบแทนไม่ได้เป็นรูปแบบไร้ตัวกลางและอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์
 • เนื่องจาก Bitcoin เป็นเหรียญที่สามารถใช้แทนกันได้ เว้นแต่ Address มีการใช้แยกกัน Green Bitcoin สามารถติดตามได้ยากและเหมือนจะมีการรวมกับ Bitcoin เนื่องจาก Green Bitcoin มีความเหมือนกับ Bitcoin และไม่มีการ Wrap ด้วยเครือข่าย Blockchain อื่น แต่อย่างไรก็ตามผู้ถือเหรียญ AFIN จะสามารถยืนยันว่าพวกเขาได้รับผลตอบแทนเป็น Bitcoin ผ่าน Address ของผู้ขุด AFIN ซึ่งผู้ถือเหรียญสามารถพิสูจน์ ตรวจสอบได้ว่าพวกเขาขุดโดยใช้พลังงานหมุนเวียน
 • โปรเจกต์และเหรียญ AFIN อาจได้ผลกระทบจากการเปลี่ยนโมเดล Consensus ของเหรียญอื่นเช่น Proof of Stake และโมเดล Concensus ของเหรียญที่สามารถรองรับขนาดได้เยอะและใช้พลังงานน้อย

ข่าวเกี่ยวกับ Asian Fintech

 • Cointelegraph: Asian Fintech ได้กล่าวถึงเป้าหมายในการส่งเสริมความยั่งยืนในการเชื่อมผู้ใช้งานเข้ากับ Bitcoin Mining Farm ที่ใช้พลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นการเน้นย้ำถึงผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าจำนวนมากของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้สนใจที่จะรับชำระด้วย Cryptocurrency แต่ยังคงกังวัลในเรื่องพลังงานจากถ่านหินที่ถูกใช้ในการขุด Bitcoin

  AFIN จะเข้ามาแก้ปัญหานี้โดยเป็นการซื้อขายยานยนต์ไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนโดยตรง ยิ่งไปกว่านั้น สถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะสามารถรับ AFIN เพื่อเป็นส่วนลดสำหรับการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าได้อีกด้วย ด้วยประการนี้ เส้นทางของการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าจะมีความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
  https://cointelegraph.com/press-releases/afin-plans-to-tackle-environmental-concerns-in-bitcoin-mining

คอมมูนิตี้ & Whitepaper ลิงก์

คำเตือน
คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

Read more