Algorand

Algorand เป็นเครือข่าย Blockchain แบบ Decentralized ที่สามารถทำงานได้ด้วยตัวเอง และรองรับการสร้างแอปพลิเคชันหลากหลายรูปแบบ

Algorand คืออะไร? 

 • Algorand เปิดตัวครั้งแรกในปี 2019 และสามารถดำเนินการธุรกรรมได้ถึง 1 ล้านรายการต่อวันภายในเดือนธันวาคม ปี 2020
 • โดยใช้ Consensus Algorithm แบบ Pure-Proof-of-Stake (PPoS) ซึ่งทำหน้าที่แจกจ่ายโทเคน ALGO เข้าสู่ระบบและบล็อกที่เกิดขึ้นใหม่ โดยแจกจ่ายไปยังกระเป๋าเงินของผู้ใช้งานที่ถือครองโทเคน ALGO ถึงจำนวนที่กำหนด
 • ALGO เป็น Utiliy Token ที่เปรียบเสมือนเชื้อเพลิงของระบบนิเวศของ Algorand และยังใช้เป็นตัวกลางที่ผู้ใช้งานสามารถนำไปชำระค่าธุรกรรมและการทำงานของ Smart Contract ได้อีกด้วย
 • Algorand ยังสามารถใช้งานบนแอปพลิเคชันแบบ Decentralized Finance (DeFi) นอกระบบนิเวศของ Algorand ได้ โดยการใช้โทเคนที่สังเคราะห์ขึ้นแทน กล่าวคือ เป็นการ Wrapped ALGO ที่ใช้มาตรฐาน ERC-20 และสามารถทำงานบน Ethereum Blockchain ได้นั่นเอง

ตัวชี้วัดสำคัญ

ชื่อย่อALGO
ชื่อเต็มAlgorand
ประเภท/โปรโตคอลAlgorand Standard Assets (ASA)
อุปทานทั้งหมด6,614,685,833 ALGO
อุปทานหมุนเวียนในปัจจุบันดู Coinmarketcap
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดดู Coinmarketcap
วันที่สร้างเมษายม 2019
สามารถขุดได้หรือไม่?ไม่ได้

ประวัติผู้ออก Algorand

Algorand ก่อตั้งขึ้นโดย Silvio Micali นักคอมพิวเตอร์และศาสตราจารย์ที่ Massachusetts Institute of Technology (MIT) ในปี 2017 เขาได้เขียน White Paper ของ Algorand ร่วมกันกับ Jing Chen ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัย Stony Brook เป็นที่กล่าวว่าบริษัทของสิงคโปร์ หรือ Algorand Foundation เป็นผู้ลงทุนในโปรเจกต์นี้เพื่อเป้าหมายในความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์เหรียญ Algorand

Algorand Blockchain ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป้าหมายในการช่วยนักพัฒนาในการสร้างแอปพลิเคชันแบบ Decentralized (dApps) รูปแบบใหม่โดยเฉพาะจากการใช้คุณสมบัติของคริปโตเคอร์เรนซี แพลตฟอร์ม Algorand ได้ถูกนำไปใช้ในด้านต่าง ๆ อย่างเรื่องที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์, Microfinance และอื่น ๆ อีกมากมาย กล่าวได้ว่าเป็นโค้ดที่เป็น Open-Source อย่างเต็มรูปแบบ และทุกคนสามารถคัดลอกเพื่อการนำไปใช้งานต่อได้อย่างง่ายดาย ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ทำให้ Algorand มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ วิธีการเลือกผู้ใช้งานที่จะมามีส่วนร่วมกับการทำงานของแพลตฟอร์มจาก Consensus Protocol โดยการเลือกผู้สร้างบล็อกจาก Node Pool แบบสุ่มและไม่เปิดเผย ผ่านการใช้งานระบบ Weighted Lottery ซึ่ง Node จะถูกเลือกจากจำนวนโทเคน ALGO ที่มีอยู่ และจะมีการเปลี่ยนผู้เข้าร่วมทุกครั้ง โดยที่ผู้เข้าร่วมจะไม่รู้ตัวจนกว่ากระบวนการได้สิ้นสุดลงแล้ว

Insights:

 • Algorand เป็นโปรโตคอลที่แยกการทำงานออกเป็น 2 เลเยอร์
 • เลเยอร์แรก หรือ Layer 1 ใช้สำหรับรันการทำงานของ Smart Contract ที่จัดการเกี่ยวกับ Atomic Swap และการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีที่รวดเร็วโดยการ Peer-to-Peer นอกจากนั้น สินทรัพย์ใหม่ ๆ ที่สร้างขึ้นจาก Algorand Blockchain จะทำงานอยู่ภายในเลเยอร์นี้ทั้งหมด
 • Layer 2 จะถูกใช้งานสำหรับการรันเครือข่าย Smart Contract ที่มีองค์ประกอบของ Feature ต่าง ๆ และมีขนาดใหญ่
 • Pure-Proof-of-Stake (PPoS) เป็น Consensus Algorithm ที่ใช้ประโยชน์จากกระบวนการ Two-phase Block Production ที่ประกอบไปด้วยขั้นตอนการเสนอแผนงานและการลงคะแนนเสียง กล่าวคือ ผู้ใช้งานทุกคนบนเครือข่าย Algorand สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการเสนอแผนงานและการลงคะแนนเสียงได้
 • โดยการ Stake ALGO และสร้าง Participation Key ที่ต้องได้รับการตรวจสอบแล้ว สำหรับการเป็น Participation Node  ซึ่ง Node จะประสานการทำงานผ่าน Relay Node ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในด้านการสื่อสาร

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

 • Algorand แม้ว่าจะดำเนินการแบบ 2 เลเยอร์ แต่ก็สามารถแข่งขันกับคู่แข่งอย่าง Solana, Cardano และ Ethereum ในด้านการเป็นแพลตฟอร์ม Layer-1 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในขณะนี้ยังมีการแข่งขันในด้านอื่น ๆ อีกมากในตลาด จึงต้องพยายามรักษาสถานะของแพลตฟอร์มไว้เพื่อให้เป็นที่แพร่หลายต่อไป

ข่าวเกี่ยวกับ Algorand

 • เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2021 Sequoia Games ได้นำ Augmented Reality (AR) มาใช้กับบอร์ดเกมผ่านการใช้งาน Algorand Blockchain ซึ่งเป็นเกมที่พัฒนาขึ้นเพื่อผสมผสานบอร์ดเกมแบบทั่วไปกับตัวละครที่เป็น NFT ที่สามารถซื้อขายระหว่างผู้เล่นบน Algorand Blockchain ได้
 • เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2021 Applied Blockchain ได้รับเงินทุนจาก Algorand Foundation สำหรับ SILENTDATA Integration ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถแสดงหลักฐานเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของกิจกรรมทางการเงินแบบดั้งเดิมได้
 • ในวันเดียวกัน GoSayHello ได้รับเงินทุนจำนวน 300,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ จาก Algorand Foundation เป็นการกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมมากขึ้น โดยให้มีการใช้สินทรัพย์บน Algorand Blockchain

คำเตือน
คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

Read more

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.