Cosmos

Cosmos เป็นระบบนิเวศประเภทหนึ่งที่มี Blockchain หลายรูปแบบที่เชื่อมโยงกับ Blockchain อื่นด้วย Inter-Blockchain Communication Protocol

Cosmos คืออะไร? 

 • Cosmos เป็นเครือข่าย Blockchain แบบกระจายศูนย์ (Decentralized) และถูกเรียกว่า The Internet of Blockchains
 • การได้รับโทเคน ATOM จะได้รับผ่านระบบอัลกอริทึม Proof-of-stake ประเภท Hybrid และโทเคน ATOM ยังเป็นเหรียญที่มีหน้าที่สำคัญในระบบ Governance บนเครือข่าย
 • Cosmos Hub เป็น Blockchain หลักในการเชื่อมต่อกับ Blockchain ประเภทอื่นและทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของ Cosmos เพื่อให้บริการในส่วนของตลาด Marketplace, ความปลอดภัย, Router และการดูแลรักษาโทเคน
 • Cosmos ใช้ Inter-Blockchain Communication Protocol (IBC) เพื่อเชื่อมโยงกับแอปพลิเคชั่นและการบริการข้าม Blockchain และยังอนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถแลกเปลี่ยนสินทรัพย์และข้อมูลได้

ตัวชี้วัดสำคัญ

ชื่อย่อATOM
ชื่อเต็มCosmos
ประเภท/โปรโตคอลCosmos
อุปทานทั้งหมด280,885,293
อุปทานหมุนเวียนในปัจจุบันดูที่ Coinmarketcap
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดดูที่ Coinmarketcap
วันที่สร้างปี 2017
สามารถขุดได้หรือไม่?ไม่ได้

ประวัติผู้ออก Cosmos

Jae Kwon, Zarko Milosevic และ Ethan Buchman เป็นผู้ก่อตั้งของ Cosmos และในปี 2020 Kwon ได้ลาออกจากตำแหน่งและต่อมา Peng Zhong ก็ดำรงตำแหน่ง CEO ของ Cosmos แทน หลังจากที่บริษัทมี CEO คนใหม่มา คณะกรรมการบริษัทจะเน้นประสบการณ์ของเหล่านักพัฒนาบนเครือข่ายมากขึ้นและมีวิสัยทัศน์ในการสร้างชุมชน Cosmos ให้มีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา

วัตถุประสงค์เหรียญ Cosmos

วัตถุประสงค์หลักของเหรียญ Cosmos คือ เพื่อบริการระบบนิเวศที่มีการเชื่อมต่อ Blockchian ทั้งหมดเพื่อที่จะแก้ปัญหาการขยายขนาดและการใช้งานของระบบการทำงานแบบ Proof-of-Work นอกจากนี้ Cosmos ยังต้องการที่จะลดความซับซ้อนของเทคโนโลยีสำหรับนักพัฒนาด้วย Framework ที่แยกส่วนกัน ทำให้ dApp มีความชัดเจนและเข้าใจง่ายมากขึ้น

Insights:

 • Marketplace ของ Cosmos ถูกเซทไว้เพื่อดำเนินการใน Decentralized Exchange ประเภทใหม่ โดยแลกเปลี่ยน (Swap) สินทรัพย์ดิจิทัลแบบข้ามเชนด้วยค่าธรรมเนียมต่ำและอัตราการยืนยันธุรกรรมที่คงที่
 • โทเคน ATOM ถูกใช้เพื่อรักษาความปลอดภัย Blockchain หลักบนศูนย์ซื้อขายเพื่อได้รับผลตอบแทนจากการ Staking
 • ผู้ใช้งานสามารถเข้าร่วมเครือข่ายเพื่อเป็น Validator ด้วยการเชื่อมต่อกับ Cosmos Hub Service ผ่าน IBC Protocol
 • Inter-Blockchain Communication Protocol สามารถโอนโทเคนข้ามเชนได้ ซึ่งจริง ๆ แล้วก่อนหน้านี้การโอนจะไม่สามารถโอนข้ามเชนได้
 • Cosmos ใช้ประโยชน์จากโซลูชั่นการขยายขนาด (Scalability) 2 ประเภท คือ แบบ Vertical และ Horizontal การขยายขนาดแบบ Vertical สามารถรองรับการทำธุรกรรมได้หลายพันธุรกรรมต่อวินาที ในขณะที่การขยายขนาดแบบ Horizontal สามารถสร้างเชนคู่ขนาน (Parallel Chain) ได้หลายเชน จึงส่งผลให้ Blockchain สามารถรองรับขนาดได้ไม่จำกัด

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

 • แม้ว่า Cosmos จะเป็นหนึ่งใน Protocol รุ่นแรก ๆ ที่มีเป้าหมายให้ Protocol สามารถทำงานร่วมกันได้ แต่ก็มีโปรเจกต์ใหม่มากมายที่มีเป้าหมายเดียวกันกับ Cosmos เช่น Harmony (ONE) หรือ Polkadot (DOT)
 • เนื่องจากคริปโตมีการพัฒนา Cross-chain Bridge อาจจะส่งผลให้มีการลดมูลค่าของเชน Cosmos และ Cross-chain Oracle อาจจะช่วยให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานร่วมกันแบบข้ามเชน

ข่าวเกี่ยวกับ Cosmos

 • IBC ของ Cosmos มีการเติบโตอย่างยั่งยืนตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2021 และเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ปี 2021 Cosmos ได้ทะลุเป้า คือ มีการโอนธุรกรรม 1 ล้านธุรกรรมใน Protocol
 • Evmos ได้ปรับแบรนด์ใหม่จาก Ethermint ซึ่งจะเปิดตัวในระบบนิเวศ Cosmos ทำให้สามารถสื่อสารกับ Smart Contract ที่อยู่บน Ethereum ได้

คำเตือน
คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

Read more

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.