Bitcoin

Bitcoin เป็นสกุลเงินดิจิทัลแรกที่ได้รับความนิยมทั่วโลก เป็นระบบเงินดิจิทัลแบบ Peer-to-Peer

Bitcoin คืออะไร

 • Bitcoin (BTC) เปิดตัวในปี 2009 เป็นสกุลเงินแรกหรือที่เรียกว่าสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้ Blockchain โดยจะทำงานแบบการกระจายอำนาจและใช้เทคโนโลยี Blockchain ที่จะคอยประมวลผลธุรกรรมและบันทึกในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส่งผลให้ Bitcoin สามารถติดตามธุรกรรมได้ มีความปลอดภัย และรวดเร็วแม้ว่าไม่มีตัวกลาง เช่น รัฐบาลหรือธนาคาร 
 • BTC เป็นสกุลเงินดิจิทัลแรกในการแก้ปัญหาการใช้จ่ายที่ซ้ำซ้อนด้วยการบันทึกเวลาของการทำธุรกรรมก่อนที่จะเผยแพร่ไปยัง Node ทั้งหมดในเครือข่าย Bitcoin โดย Bitcoin Protocol จะเสนอวิธีแก้ Byzantine Generals’ Problem ด้วยโครงสร้างเครือข่าย Blockchain ซึ่งเป็นแนวคิดที่  Stuart Haber และ  W. Scott Stornetta สร้างขึ้นครั้งแรกในปี 1991
 • เอกสาร White paper ของ Bitcoin ได้รับการตีพิมพ์ด้วยนามแฝงเมื่อปี 2008 โดยบุคคลหรือกลุ่มคนนั้นใช้นามแฝงว่า “Satoshi Nakamoto” ซึ่งตัวตนที่แท้จริงยังไม่ได้รับการยืนยัน
 • Bitcoin Protocol ใช้อัลกอริธึม Proof-of-Work (PoW) แบบ SHA-256d เพื่อบรรลุข้อตกลงร่วมกันของเครือข่าย เครือข่ายจะบล็อกเป็นเวลา 10 นาที และ Bitcoin มีอุปทานสูงสุดมี 21 ล้านโทเคน โดยจะมีอัตราการปล่อยโทเคนที่ลดลง เพื่อป้องกันความผันผวนของเวลาบล็อก ความยากในการบล็อกของเครือข่ายจะถูกปรับใหม่โดยใช้อัลกอริทึมซึ่งอิงจากเวลาบล็อกปี 2016 ที่ผ่านมา

ตัวชี้วัดสำคัญ

ชื่อย่อBTC
ชื่อเต็มBitcoin
ประเภท/โปรโตคอลBTC
อุปทานทั้งหมด21,000,000 BTC
อุปทานหมุนเวียนในปัจจุบัน ดู Coinmarketcap
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดดู Coinmarketcap
วันที่สร้างธ.ค. 2008
สามารถขุดได้หรือไม่?ได้

ประวัติผู้ออก Bitcoin

ซาโตชิ นากาโมโตะเป็นบุคคลหรือกลุ่มคนนิรนาม ที่ได้เขียนตัว White Paper ของ Bitcoin ออกมาเมื่อปี 2008

วัตถุประสงค์ของเหรียญ

เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีพื้นฐานการทำงานรูปแบบกระจายศูนย์ (Decentralized) โดยมีลักษณะการทำงานเครือข่ายเป็นแบบ Peer-to-Peer ซึ่งหมายความว่า ธุรกรรมทั้งหมดจะเกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้งานอยู่บนเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ทั่วโลก โดยปราศจากตัวกลางหรือสถาบันการเงินที่เข้ามาคอยควบคุมและแทรกแซง

Insights

 • เป็นสกุลเงินดิจิทัลตัวแรกของโลก
 • การขุด Bitcoin เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อมีการทำธุรกรรม นักขุดจะได้รับ Reward จากการแก้สมการทางคณิตศาสตร์เป็นเหรียญ Bitcoin 
 • Bitcoin เป็นแหล่งเก็บความมั่งคั่งที่ดี (Store of Value) แทนการเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

 • ความผันผวนของอุปสงค์ หรือ Demand เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาเป็นไปตามกลไลตลาด ทำให้ความต้องการซื้อหรือขาย Bitcoin มีผลกระทบโดยตรงต่อราคาของ Bitcoin
 • เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ที่อาจจะดีกว่า Bitcoin ถือกำเนิดขึ้นมา ตัวอย่างเช่น กระบวนการตรวจสอบธุรกรรม หรือ Proof of Work นั้นใช้พลังงาน(ค่าไฟ)สูง ทำให้นักขุดมีต้นทุนที่สูง จึงเป็นเหตุให้กลุ่มนักพัฒนาได้ริเริ่มหาแนวทางใหม่จนเกิดเป็น Proof of Stake ขึ้นมานั่นเอง

ข่าวเกี่ยวกับ BTC

 • บริษัทต่างๆ เริ่มมีโครงการเกี่ยวกับ Bitcoin เช่น
  • Tesla ลงทุนใน Bitcoin 1.50 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ และประกาศจะรับชำระเงินค่าซื้อสินค้าด้วย Bitcoin
  • Microstrategy บริษัทผู้ให้บริการด้าน software ข้อมูล ลงทุนใน Bitcoin
  • Grayscale บริษัทด้านการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล โดย Grayscale Bitcoin Trust ลงทุนใน Bitcoin ปัจจุบันมี AUM 31,962.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.พ. 2021)

 • มีการเริ่มซื้อขายของ Bitcoin Future ในตลาด Chicago Mercantile Exchange (CME) เมื่อปี 2017
 • การเข้ามามีส่วนร่วมของสถาบันการเงินต่างๆ 
  • PayPal เตรียมเปิดบริการรับชำระเงินด้วย Cryptocurrency ภายในปี 2021 โดยรองรับสกุลเงิน 4 สกุล ได้แก่ BTC, ETH, BCH, LTC
  • VISA ร่วมกันกับ Partner เตรียมแผนทำกระเป๋าเงินดิจิทัลและเว็บเทรด เพื่อผู้ใช้ของ VISA สามารถซื้อ ถอน และแปลงเงินจาก Cryptocurrency เป็น Fiat Currency เพื่อใช้สำหรับการชำระธุรกรรมทางการเงิน
  • Mastercard มีแผนที่จะนำเสนอการทำธุรกรรมด้วยสกุลเงินดิจิทัลให้กับลูกค้าบนแพลตฟอร์ม และยังเปิดเผยอีกว่า ได้มีการจดสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลอีกหลายรายการ
 • Bloomberg (สื่อด้านการเงิน) เชื่อว่า Bitcoin จะมาแทนที่ทองคำ นักลงทุนได้เปลี่ยนจากการถือทองคำมาเป็นการซื้อ Bitcoin โดยมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะถือไว้ในฐานะที่เก็บมูลค่า (Store of Value)

Community & Whitepaper

คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะของสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งเงื่อนไขผลตอบแทน,ความเสี่ยงของสินทรัพย์ ดังนั้นควรศึกษาข้อมูลและประเมินความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

Read more