Enjin

Enjin Coin (ENJ) เป็นเหรียญที่สร้างขึ้นมาใน Enjin Network บนระบบบล็อกเชนของ Ethereumที่มีระบบนิเวศของเครือข่ายผู้เล่นเกมออนไลน์

Enjin คืออะไร 

 • Enjin ก่อตั้งขึ้นในปี 2009 มีรากฐานมาจากอุตสาหกรรมเกม โดยผลิตภัณฑ์ตัวแรกของบริษัทคือแพลตฟอร์มชุมชนผู้เล่นเกมออนไลน์ที่เรียกว่า Enjin Network ซึ่งมีผู้ใช้เพิ่มขึ้นถึง 20 ล้านคนในช่วงทศวรรษ
 • ENJ เป็นโครงการของ Enjin ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการระบบนิเวศของผลิตภัณฑ์เกมบนบล็อคเชนที่เชื่อมต่อถึงกัน ตัวทำรายได้หลักของ Enjin คือ Enjin Network ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเกมโซเชียลที่ผู้ใช้งานสามารถสร้างเว็บไซต์และกลุ่ม แชท และโฮสต์ร้านค้าไอเท็มเสมือนได้
 • ENJ ใช้หลายส่วนของ Smart Contract ที่เหล่านัก developer สามารถใช้ ENJ ขุด เพื่อได้เหรียญใหม่ประเภท ERC-1155 ซึ่งเหรียญใหม่เหล่านี้สามารถเทรดบน Marketplace ได้ ยิ่งเหรียญใหม่ถูกขุดมากเท่าไหร่ เหรียญ ENJ ในระบบก้จะยิ่งน้อยลงเท่านั้น
 • ENJสามารถสร้าง Custom Coin บนแพลตฟอร์ม Enjin โดยการ Mint ผ่าน Smart Contract บน Blockchain ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งไอเทมในเกมและสกุลเงินเพื่อซื้อสินค้าในเกมและโทเคนที่ได้รับอนุญาต โดย Custom Coin ดังกล่าว ได้ถูก backupโดยเหรียญ Enjin

Key Metrics

ชื่อย่อENJ
ชื่อเต็มEnjin
ประเภท/โปรโตคอลERC-20, ERC-1155
อุปทานทั้งหมด1,000,000,000 ENJ
อุปทานหมุนเวียนในปัจจุบัน ดู Coinmarketcap
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดดู Coinmarketcap
วันที่สร้างก.ค. 2017
สามารถขุดได้หรือไม่?ได้

ประวัติผู้ออก Enjin

บริษัท Enjin เป็นผู้ออกเหรียญ ENJ ซึ่งเป็นบริษัทด้าน Gaming บริษัทเริ่มก่อตั้งในปี 2009 โดย Witek Radomski และ Maxim Blagov ต่อมาในปี 2017 บริษัทเริ่มมีการ ICO เหรียญ Enjin โดยเริ่มต้นบุกเบิกสร้างเหรียญ Enjin สำหรับ Non-fungible Token (NFT)

วัตถุประสงค์ของเหรียญ

Enjin คือ แพลตฟอร์มเกมส์ออนไลน์ที่สร้างและพัฒนาผ่าน Blockchain มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง Community เกมส์ออนไลน์ให้มีความโปร่งใสและปลอดภัย 

เหรียญ Enjin คือ เหรียญที่ใช้โปรโทคอล Ethereum Blockchain มาตรฐาน ERC-1155 ที่ถูกออกแบบมาให้เป็นโทเค็นสำหรับแพลตฟอร์มเกมส์ สามารถซื้อขาย Item ในเกมส์ที่อยู่บนแพลตฟอร์มของ Enjin และยังสามารถนำเหรียญไปสร้าง Item บน NFT ได้ผ่านกระบวนการขุด (Minting process) และทุก Item สามารถแปลงกลับมาเป็นเหรียญ Enjin ได้

ในแพลตฟอร์มสามารถใช้เหรียญ Enjin สร้างเป็นเหรียญ Custom Coin ผ่านกระบวนการ Mint Smart Contract บน Blockchain ซึ่งเหรียญนี้เป็นได้ทั้ง Game Item, สกุลเงินในการซื้อ Game Item หรือ Permission Token โดยทุก Custom Coin จะถูกสำรองด้วย Enjin coin

ข้อมูลเชิงลึก

Enjin ใช้ Smart Contract ในรูปแบบ ERC-1155 ถูกพัฒนาโดยทีมงานของ Enjin ซึ่งเป็นการรวมคุณสมบัติของ ERC-20 และ ERC-721 มารวมไว้ด้วยกัน เนื่องจากทั้ง Smart Contract ทั้งสองแบบที่กล่าวมานั้นไม่เอื้ออำนวยแก่กลุ่ม Game Application ในการสร้าง Itemในเกมส์ ERC-1155 มีคุณสมบัติที่สามารถสร้างได้ทั้ง Fungible Token , Non-fungible token (Digital artwork, cards) ในจำนวนไม่จำกัด เพียงแค่ใช้ 1 Smart Contract เท่านั้น

 • Enjin เปิดตัว Jumpnet เป็น Blockchain แบบ Private Ethereum Blockchain รูปแบบการตรวจสอบเป็นแบบ Proof of Authority (PoA) คือการตรวจสอบจากตัวแทน Node การใช้รูปแบบนี้ก็เพื่อให้มีการทำธุรกรรมที่รวดเร็วมากขึ้น ซึ่ง Jumpnet มีรายละเอียดดังนี้
  • สามารถโอน Enjin Coin จาก Ethereum ไปยัง JumpNet ได้ง่าย
  • สามารถทำการส่งและรับ Enjin Coin และโทเคนที่ใช้รูปแบบ ERC-1155 โดยไม่มีค่าธรรมเนียม 
  • สามารถขุดเหรียญ Enjin โดยไม่เสียค่า cost
  • สามารถโอน Enjin Coin และโทเคนที่ใช้รูปแบบ ERC-1155ผ่าน QR code
 • Enjin ได้เล็งเห็นโอกาสในการพัฒนา NFT (Non-fungible Token) จากการที่ปัจจุบันนั้นยังไม่มี Ecosystem ใดที่รองรับ NFT และปัญหาค่า Gas fee  ของ Ethereum นั้นราคาแพง ด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้ทาง Enjin ริเริ่ม Project ชื่อว่า Efinity โดยจะสร้าง Blockchain ในรูปแบบ NFT Blockchain บนระบบเครือข่าย Polkadot Network (ผู้ให้บริการเครือข่ายทั้งแบบ Private และ Public blockchain)

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

 • เนื่องจากปริมาณเหรียญ Enjin ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบมีปริมาณ 83% จากทั้งหมด ซึ่งในอนาคตอาจทำให้เกิดภาวะขาดแคลนเหรียญ ส่งผลให้เหรียญมีราคาสูง ทำให้ Community ได้รับผลกระทบโดยผู้ใช้งานไม่สามารถซื้อ Item ได้เพราะมีราคาแพง หรือ ขาดแคลน Item จากการที่ผู้ใช้งานนำ Item ไปแลกคืนกลับเป็นเหรียญ Enjin เพื่อนำไปเกร็งกำไร
 • ความเสี่ยงเรื่อง Road Map เนื่องจาก Project ใหญ่ของ Enjin เช่น Efinity ที่มีการระดมเงินทุนประมาณ $18 Million มาสร้าง NFT Blockchain บน Polkadot ซึ่งมีความซับซ้อนด้านโครงสร้างเทคโนโลยี Road Map อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือคาดเคลื่อน ทำให้นักลงทุนอาจขาดความเชื่อมั่นใน Project นั้นได้ในอนาคต

ข่าวเกี่ยวกับ ENJ

 • Enjin ได้รับเงินระดมทุน $18.9M เพื่อสร้างแพลตฟอร์ม NFT ใหม่ที่ถูกสร้างบน Polkadot Blockchain ดังนั้น Enjin กำลังสร้างเหรียญใหม่ที่ชื่อ Paratoken ซึ่งเหรียญนี้มีฟังก์ชันที่สามารถโอนข้าม Blockchain ได้ ผู้ใช้งานสามารถโอนเหรียญจาก Blockchain อื่น มายัง Efinity Ecosystem ได้
 • ทาง Enjin มีการตั้งเป้าหมายในปี 2030 แก้ไขสภาวะปัญหาสภาพอากาศ จะใช้ Product ของ Enjin คือ JumpNet, Efinity มาใช้ในการแก้ไขปัญหา มีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้
 1. ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

JumpNet ใช้การตรวจสอบแบบ  Proof of Authority บน Blockchain  ใช้ Node จำนวน 4  Nodes ในการตรวจสอบ ทำให้ใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 30 ล้านวัตต์ต่อปี ส่วนทาง Efinity ใช้การตรวจสอบแบบ Proof of Stake บน Blockchain มี Node ประมาณ 1,000 Node ทำให้ใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยต่อปี 4 ล้านล้านวัตต์ต่อปี ถือว่า Enjin ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่าเหรียญอื่นเยอะมาก

 1. ลดปริมาณของการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ปัจจุบันในอุตสาหกรรมแฟชั่นปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการผลิตสินค้าประมาณ 2 พันล้านตันต่อปี ทาง Enjin ได้เสนอไอเดียการแก้ไขโดยนำเทคโนโลยี Blockchain มา Intregrate กับ AR (Augmented Reality) และ VR (Virtual Reality) เกิดเป็น Digital Fashion เพื่อลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เช่น The Fabricant ที่ได้ร่วมมือกับทาง Enjin นำเสนอ Digital Fashion ในรูปแบบ 3D และ Animation ลงบน Blockchain และทาง The Fabricant จะร่วมงานกับแบรนด์ชื่อดัง เช่น Puma, Buffalo London ในการผลิต NFT Product ขึ้นมา 

คอมมูนิตี้ & Whitepaper ลิงก์:

คำเตือน
คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

Read more