Moonbeam

Moonbeam เป็น Parachain บน Polkadot ที่มีคุณสมบัติเข้ากันได้กับ Smart contract ของ Ethereum ซึ่งช่วยทำให้ง่ายต่อการสร้างแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่สามารถทำงานร่วมกันได้

Moonbeam คืออะไร? 

 • Moonbeam คือ Blockchain ที่สามารถทำงานร่วมกันได้กับ Ethereum Virtual Machine (EVM) ซึ่งจะทำให้สามารถนำเอาแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้นบน Ethereum เข้ามาใช้งานบน Moonbeam ได้ และยังสามารถทำการ Cross-chain ด้วยการผสาน Smart Contract เข้ากับ Chain อื่น ๆ ภายในระบบนิเวศของ Polkadot ได้
 • เครือข่าย Moonbeam ได้นำเสนอฟังก์ชันการใช้งานหลากหลายรูปแบบ ซึ่งรวมไปถึงการดำเนินการภาษา Solidity ของ Smart contract, API ที่สามารถเชื่อมต่อร่วมกันกับ Web 3.0, Oracle ช่วยในการดึงข้อมูล และ Bridge ในการเชื่อมต่อ Moonbeam กับเครือข่าย Ethereum 
 • แพลตฟอร์ม Moonbeam ยังคงขยายฟังชันก์พื้นฐานของ Ethereum เพิ่มอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น On-chain Governance, Staking และการ Cross-chain 
 • แพลตฟอร์มจะสามารถรองรับโค้ดและเครื่องมือต่าง ๆ ทั้งหมดที่เป็นรูปแบบ EVM ซึ่งออกแบบขึ้นมาสำหรับให้นักพัฒนาสามารถทำการโยกย้าย dApps จาก Ethereum เข้ามายัง Polkadot ได้อย่างสะดวก โดยที่แทบจะไม่ต้องปรับแก้อะไรเลย
 • ในเดือนมกราคมปี 2022 ที่ผ่านมา ทาง Moonbeam ได้ประกาศการเข้าร่วม Crowdloan บน Polkadot ซึ่งเป็นวิธีที่สนับสนุนโปรเจกต์ต่าง ๆ เป็นจำนวนกว่า 80 โปรเจกต์ภายในระบบนิเวศของ Moonbeam ที่อยากจะพัฒนาบนระบบนิเวศของ Polkadot
 • โทเคน GLMR มีคุณสมบัติเป็นทั้ง Utility และ Governance โทเคนของ Moonbeam ที่ไว้ใช้งานสำหรับการชำระค่าธรรมเนียมธุรกรรม, Staking, Liquidity Mining และระบบการกำกับดูแล

ตัวชี้วัดสำคัญ

ชื่อย่อGLMR
ชื่อเต็มMoonbeam
ประเภท/โปรโตคอลPolkadot blockchain
อุปทานทั้งหมด1,008,237,285
อุปทานหมุนเวียนในปัจจุบันดูจาก Coinmarketcap
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดดูจาก Coinmarketcap
วันที่สร้าง17 ธันวาคม 2021
สามารถขุดได้หรือไม่?ไม่ได้

ประวัติผู้สร้าง Moonbeam

เครือข่าย Moonbeam ถูกก่อตั้งขึ้นโดย คุณ Derek Yoo ซีอีโอของทาง PureStake ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มผู้ให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของ Blockchain ในรูปแบบสาธารณะที่มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือแก่กลุ่มนักพัฒนา, โปรเจกต์ และภาคบริษัทต่าง ๆ

และคุณ Stefan Mehlhorn ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร และการจัดการให้กับบริษัทต่าง ๆ ในช่วงระยะเริ่มต้นของธุรกิจ โดยเขาเข้ามาทำงานในตำแหน่งประธานฝ่ายปฏิบัติการของทั้ง Moonbeam และ PureStake นอกจากนี้ในอดีตเขาก็มีประสบการณ์ทำงานจากหลากหลายบริษัทอย่าง Samsung Pay, Candibell, LoopPay, Permessa และ Thinking Phone Network

วัตถุประสงค์ของ Moonbeam

Moonbeam มุ่งเน้นที่จะให้บริการเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้งานง่ายและสะดวกอย่าง Ethereum มาให้สำหรับการสร้าง Decentralized Application (dApps) โดยจะช่วยลดอุปสรรคต่อการเข้าถึงของ dApps บน Ethereum ซึ่งเป็นที่นิยมใช้งานที่ต้องการจะย้ายไปยังแพลตฟอร์มอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชัน Cross-chain ที่จะทำให้นักพัฒนาสามารถเคลื่อนย้ายปริมาณงานที่แออัดมายัง Moonbeam และขยายขอบเขตการเข้าถึงแอปพลิเคชันของตนไปยังกลุ่มผู้ใช้งานและสินทรัพย์ใหม่ ๆ บน Chain อื่นได้

ข้อมูลเชิงลึก

 • Moonbeam ช่วยทำให้ปริมาณกิจกรรมบนระบบนิเวศของ Polkadot เพิ่มขึ้นอย่างมีนัย เช่นด้วยกันกับโปรเจกต์ Moonriver ที่นำ dApps ต่าง ๆ สามารถเข้ามาดำเนินการและใช้งานบนระบบนิเวศของ Kusama
 • มีการพัฒนา Framework พื้นฐานสำหรับใช้พัฒนาแอปพลิเคชันบน Polkadot ด้วยการใช้ Rust ซึ่งเป็นโปรแกรมมิ่งโค้ดพร้อมกับมีชุดเครื่องมือต่าง ๆ ให้ใช้สำหรับการสร้าง Blockchain นอกจากนี้แพลตฟอร์ม Moonbeam ยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่าง ๆ ที่นิยมใช้กันอย่าง MetaMask, Hardhat, Waffle, Remix, และ Truffle ได้เหมือนกัน
 • Moonbeam มีองค์ประกอบหลักต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
 • Polkadot: Polkadot จะช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องการสื่อสารแบบ Cross-chain และความสามารถในการทำงานร่วมกัน โดยการเชื่อมต่อ Blockchain หลาย ๆ บล็อกเข้าด้วยกันจนกลายเป็นเครือข่ายเดียว 
 • Parachain: Parachain มีลักษณะเป็น Independent Blockchain หรือ Shards ที่อิสระจากกัน ซึ่งทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อกับ Polkadot
 • Crowdloans: เป็นวิธีการที่ให้โปรเจกต์เข้ามาระดมทุนสำหรับ Parachain Slot เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Polkadot โดยผู้เข้าร่วม Crowdloan สามารถสนับสนุนโปรเจกต์ที่สนใจได้ด้วยการล็อคโทเคน DOT เพื่อรับรางวัลจากทีมงานเจ้าของโปรเจกต์ และเมื่อครบกำหนดก็จะมีการคืนโทเคน DOT ที่ล็อคไว้ให้แก่ผู้เข้าร่วม
 • Slot Auction: โปรเจกต์จำเป็นต้องชนะเพื่อจะได้ Slot จากการประมูล Parachain ไว้ใช้ดำเนินการเป็น Parachain บน Polkadot ได้อย่างเป็นทางการ ซึ่ง Moonbeam นั้นชนะในครั้งที่ 2 ของการประมูล Slot จากการระดุมทุน Crowdloan จึงทำให้ Moonbeam จะได้รับการดูแลจาก Polkadot Parachain เป็นระยะเวลา 96 สัปดาห์ โดยเริ่มต้นนับตั้งแต่ 17 ธันวาคม ปี 2021 
 • โทเคน Glimmer (GLMR) จะถูกนำไปใช้ในฟังก์ชันต่าง ๆ ดังนี้
 • Transaction Fees: ผู้ใช้งานจะต้องใช้โทเคน GLMR ในการชำระค่าธรรมเนียมธุรกรรมและการดำเนินงานของ Smart contract
 • Staking: ผู้ใช้งานสามารถ Stake โทเคน GLMR เพื่อเป็น Validator หรือ Delegate ในการมีส่วนร่วมกับกระบวนการ Consensus พร้อมกับรับโทเคน GLMR ไป
 • Governance: ผู้ถือครองโทเคน GLMR จะมีสิทธิเข้ามามีส่วนร่วมในการโหวตเรื่องต่าง ๆ บนเครือข่าย
 • Liquidity Mining: ผู้ใช้งานที่ช่วยสร้างสภาพคล่องให้กับ Decentralized Exchanges (DEXes) ที่ถูกสร้างขึ้นบนเครือข่าย Moonbeam จะได้รับรางวัลที่มาจากส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมธุรกรรมเป็นโทเคน GLMR
 • Moonbeam Crowdloan นั้นสามารถระดมทุนโทเคน DOT ได้เป็นจำนวนประมาณ 36 ล้านโทเคน ซึ่งมาจากผู้เข้าร่วมกว่า 200,000 คน ผ่านช่องทาง The Moonbeam Foundation dApp, Supporting exchanges, Wallets และกลุ่มผู้สร้างสภาพคล่อง

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

 • เนื่องด้วยมีการแข่งขันกันสูงในกลุ่มโปรเจกต์ด้วยกันที่รองรับการใช้งาน Ethereum จึงทำให้ Moonbeam จำเป็นต้องนำเอาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมหลักออกมาใช้เพื่อแข่งขันกับคู่แข่งเจ้าอื่น ๆ

ข่าวเกี่ยวกับ Moonbeam

 • XDAO เป็นแพลตฟอร์มด้านโครงสร้างที่ใช้สำหรับการสร้างและบริการจัดการรูปแบบ DAOs ได้เข้ามารวมกันกับ Moonbeam และ Moonriver เพื่อให้บริการเครื่องมือของ XDAO
 • Blockchain Monster Hunt ได้ประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการบน Moonbeam ซึ่งจะเป็นเกมที่ดำเนินการอยู่บน Blockchain ทั้งหมด และกำลังพัฒนาในส่วนของระบบนิเวศที่เกี่ยวกับ NFTs และเกมอื่น ๆ เพิ่มเติมบน Moonbeam อีกด้วยเช่นกัน
 • เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2022 ทางเครือข่าย Celer ได้ประกาศว่า cBridge มีการรองรับสินทรัพย์เครือข่าย Moonbeam ที่สามารถใช้งานข้ามเชนได้ถึง 15 Chain
 • เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2022 Moonbeam ได้เริ่มดำเนินงานเป็น Parachain บน Polkadot อย่างเป็นทางการ และ นำมาซึ่งการรวมเอาเทคโนโลยี, กิจกรรม และผู้ใช้งานใหม่ ๆ เป็นจำนวนมากเข้ามาสู่ระบบนิเวศของ Polkadot

คอมมูนิตี้ & Whitepaper ลิงก์:

คำเตือน
คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

Read more