Immutable X

Immutable X เป็น Layer-2 Scaling Solution ที่ออกแบบมาสำหรับโปรเจกต์ NFT โดยเฉพาะ ซึ่งถูกสร้างบน Ethereum Blockchain โดย Immutable X Protocol นั้นได้เป็นที่ยอมรับกันในเรื่องคุณสมบัติของการ Scalability ที่สามารถรองรับธุรกรรมได้เป็นจำนวนมากถึง 9,000 ธุรกรรมต่อวินาที (Transactions per Second)

Immutable X คืออะไร?

  • Immutable X เป็น Layer-2 Scaling Solution ใน Ethereum Blockchain ที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยทำให้ค่า Gas Fee เป็นศูนย์ ส่งผลให้สามารถยืนยันธุรกรรมได้อย่างทันที ซึ่งจะเป็นสิ่งที่จะช่วยเพิ่มประสบการณ์ของ NFT Minting, Trading และ Gaming ตัวอย่างเช่น การใช้งานระบบ Meta System เป็นต้น
  • Immutable X Protocol ได้มีใช้การใช้งานเทคโนโลยี ZK-Rollups ที่พัฒนาขึ้นโดย StarkWare ที่ทำให้เครือข่ายนั้นสามารถดำเนินการตรวจสอบธุรกรรมได้เป็นจำนวนกว่า 1,000 ธุรกรรมในรูปแบบ Off-chain โดยการขอให้ผู้ใช้งานช่วยแบ่งปันข้อมูลธุรกรรมโดยลงนามยืนยันความถูกต้อง หลังจากการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยจึงจะบันทึกลงบน On-chain ต่อไป ซึ่งกระบวนทั้งหมดเหล่านี้จะดำเนินงานด้วย Smart Contract 
  • Immutable X Protocol ได้รับการยอมรับกันเป็นอย่างมากจากโปรเจกต์ NFT ที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มประเภท Gaming ยกตัวอย่างเช่น Gods Unchained, Moody Krows, Guild of Guardians และ Moonshot Garage เป็นต้น
  • https://market.x.immutable.com/ และ https://tokentrove.com/ เป็น NFT Marketplaces หลักของ Immutable X ที่จะใช้ในการซื้อขายแลกเปลี่ยน Digital Collectibles ที่ถูกสร้างขึ้นบน Protocol
  • Immutable X Protocol สามารถรองรับข้อมูล Metadata ได้ 2 ประเภท ได้แก่ 1. Immutable Metadata ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูล On-chain ประกอบไปด้วยข้อมูล Permanent Properties Data เช่น ids หรือ IPFS Hashes 2. Mutable Metadata ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกควบคุมโดยแอปพลิเคชั่นและข้อมูลที่ไม่ได้ถูกบันทึกลงบน On-chain

ตัวชี้วัดสำคัญ

ชื่อย่อIMX
ชื่อเต็มImmutable X
ประเภท/โปรโตคอลERC20/Ethereum
อุปทานทั้งหมด2,000,000,000
อุปทานหมุนเวียนในปัจจุบันดู Coinmarketcap
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดดู Coinmarketcap
วันที่สร้างตุลาคม 2021
สามารถขุดได้หรือไม่?ไม่ได้

ประวัติของผู้ออก Immutable X

Immutable X เป็นผลมาจากการร่วมมือกันระหว่าง StarkWare และ Immutable โดยคุณ James Ferguson และคุณ Robbie Ferguson ซึ่งเป็นน้องชายของเขา โดยทั้งสองเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งเป็น CEO และประธานของ Immutable X จนมาถึงปัจจุบัน

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มนักลงทุนสถาบัน ได้แก่ Coinbase, Naspers, Nirvana Capital, Apex Capital Partners, Continue Capital และ Galaxy Digital ซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นนักลงทุนกลุ่มแรกที่เข้ามาลงทุนกับแพลตฟอร์มผ่านการระดมทุนรอบ Seed Round เมื่อปี 2018 และระดมทุน Series A เมื่อเดือนกันยายนปี 2019

วัตถุประสงค์ของเหรียญ Immutable X

IMX Token เป็นสินทรัพย์หลักในระบบนิเวศของ Immutable X Layer-2 ซึ่งจะถูกใช้งานในระบบ Reward System เพื่อใช้จ่ายเป็นรางวัลให้แก่ผู้ที่มีส่วนร่วมกับแพลตฟอร์ม

 

ข้อมูลเชิงลึก

  • Immutable X Market นั้นได้ทำการเข้าร่วมกับ Moonpay (ผู้ใช้บริการ Crypto Payment) ทำให้ผู้ใช้งานสามารถซื้อ ETH ได้ง่ายขึ้น พร้อมกับมีการเชื่อมต่อกับ Immutable X Wallet ได้โดยตรง โดยผู้ใช้งานสามารถใช้บัตรเดบิตหรือเครดิตในการชำระได้ ส่งผลให้ช่วยลดเรื่องอุปสรรคในการเข้าถึงแก่ผู้ใช้งานใหม่ ๆ สำหรับการเริ่มต้นเทรด NFT บนแพลตฟอร์ม อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของค่าธรรมเนียมธุรกรรมที่มีราคาสูงบนเครือข่าย Ethereum ในขณะนี้ได้อีกด้วย

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

  • ปัจจุบัน Layer-2 นั้นกำลังแข่งขันแก้ไขปัญหาเรื่อง Scaling Solution กับ Layer-1 อย่างเช่น Ethereum เป็นต้น โดยเครือข่าย Ethereum ยังคงดำเนินการพัฒนาแก้ไขปัญหาในด้าน Scaling ด้วยเหมือนกัน ส่งผลให้ Layer-1 ยังคงเป็นตัวเลือกของผู้ใช้งาน เป็นเหตุให้เกิดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ Layer-2 ได้ นอกจากนี้ตัวเทคโนโลยีส่วนใหญ่ที่ Layer-2 ใช้งานมีลักษณะคล้ายคลึงกัน อย่างเช่นวิธีการ ZK-Rollups เป็นต้น ส่งผลให้คู่แข่งเจ้าอื่น ๆ สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติคล้ายกันเข้ามาแข่งขันได้ง่าย
  • ความเสี่ยงในด้านของความปลอดภัย ซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วในเคสของ Bitcoin Lightning Network และโปรเจกต์เหรียญ Layer-2 อื่น ๆ ในช่วงเริ่มต้น ซึ่งเป็นความเสี่ยงด้านของความปลอดภัยที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นหรือตรวจพบมาก่อน เนื่องจาก Layer-2 ยังถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่อยู่ในช่วงของกำลังพัฒนาอยู่ ณ ปัจจุบัน 

ข่าวเกี่ยวกับ Immutable X

  • StarkWare กำลังเดินหน้าพัฒนาแนวทางการ Scaling แบบใหม่ที่เรียกกันว่า Solution Layer-3 ซึ่งเป็น Layer เฉพาะที่จะถูกสร้างขึ้นบนฐานของ Layer-2 อีกที https://twitter.com/StarkWareLtd/status/1473264911304302595?s=20
  • ในช่วงเวลาที่ผ่านมา Immutable X ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากการระดมทุน Series B เป็นมูลค่าราว 82 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากกลุ่มนักลงทุนสถาบัน เช่น BITKRAFT Ventures และ King River Capital เป็นต้น โดยเครือข่ายจะนำเงินทุนเหล่านี้ไปใช้พัฒนาเรื่องการตลาด, ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ โดยเฉพาะ NFT ที่เป็นกลุ่มของแพลตฟอร์มเกมและสนับสนุนบริษัทเกมต่าง ๆ ที่เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจร่วมกัน

คอมมูนิตี้ & Whitepaper ลิงก์:

คำเตือน
คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

Read more