Ren

Ren Protocol สามารถเคลื่อนย้ายคริปโตเคอร์เรนซีไปยังเครือข่าย Blockchain ต่าง ๆ ผ่านเครื่องมืออย่าง RenVM และ DarkNodes

Ren คืออะไร?

 • Ren Protocol รู้จักกันในชื่อเดิม Republic Protocol ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถในการทำงานร่วมกับ Blockchain อื่น ๆ ได้ อย่างการโอนสินทรัพย์ข้าม Blockchain
 • ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้ใช้งานล็อค Bitcoin บนซอฟต์แวร์ของ Ren และโทเคน ERC-20 ที่เทียบเท่าโทเคนนั้นจะถูกสร้างขึ้น ซึ่งจะได้เป็น RenBTC ในอัตราส่วน 1:1 บน Ethereum นั่นเอง
 • โทเคน ERC-20 ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ จะสามารถใช้ฟังก์ชันของ Decentralized Finance (DeFi) ได้แก่ การซื้อขาย การจัดการพอร์ตลงทุน การกู้ยืม และอื่น ๆ อีกมากมาย
 • สิ่งสำคัญคือ สินทรัพย์ดั้งเดิมที่ล็อคไว้จะยังอยู่บน Ren เสมอ และสามารถปลดล็อคได้ด้วยการเสียค่าธรรมเนียม
 • Ren ใช้เครื่องมืออย่าง Ren Virtual Machine หรือที่เรียกว่า RenVM ที่ทำงานผ่านระบบเครือข่ายของเครื่องมือแบบ Decentralized ในชื่อ “DarkNodes”
 • DarkNodes จะจัดสรร Computing Power และพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ไปยัง RenVM เพื่อแลกกับค่าธรรมเนียม และจะเป็นขั้นตอนของการเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ข้าม Blockchain

ตัวชี้วัดสำคัญ

ชื่อย่อREN
ชื่อเต็มRen
ประเภท/โปรโตคอลERC-20
อุปทานทั้งหมด999,999,633 REN
อุปทานหมุนเวียนในปัจจุบันดู Coinmarketcap
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดดู Coinmarketcap
วันที่สร้างปี 2018
สามารถขุดได้หรือไม่?ไม่ได้

ประวัติผู้ออก Ren

Ren ก่อตั้งขึ้นในปี 2017 โดย Taiyang Zhang แรกเริ่มเดิมทีใช้ชื่อว่า Republic Protocol ซึ่งเปิดตัวในปี 2018 และรีแบรนด์ดิ้งเป็น Ren ในปี 2019 ก่อนที่จะมีการสร้าง Ren นั้น Zhang เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Neucode บริษัท Startup ด้านซอฟต์แวร์และพัฒนาเว็บไซต์ และต่อมาในปี 2019 Zhang ยังได้ร่วมก่อตั้ง Mining Pool ในชื่อ KeeperDAO อีกด้วย

วัตถุประสงค์เหรียญ Ren

วัตถุประสงค์ของ Ren คือ การช่วยให้ผู้ใช้งานโอนสินทรัพย์ข้ามหลากหลากเครือข่าย Blockchain ได้ นอกจากนั้น ยังช่วยในเรื่อง Decentralization รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์แบบ Trustless ทั่วทั้ง Blockchain ซึ่งเป็นการทำงานของแพลตฟอร์มศูนย์กลาง หรือ RenVM ผ่านเครือข่ายของ DarkNodes ที่มี Computing Power ที่จำเป็นในการระบุ และประมวลผลคำสั่งสำหรับสินทรัพย์แบบ Cross-Chain ยิ่งไปกว่านั้น โทเคน REN ยังใช้สำหรับชำระค่าดำเนินการบนเครือข่าย Ren และ DarkNode Operator จะต้อง Stake 100,000 REN เพื่อดำเนินการรันโหนด

ข้อมูลเชิงลึก

 • Ren ช่วยให้เกิด Decentralization เช่นเดียวกับการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์แบบ Trustless ทั่วทั้ง Blockchain ผ่านการใช้ RenVM
 • กระบวนการดังกล่าวสามารถทำได้โดย การใช้งานเครือข่ายของ DarkNodes ซึ่งมี Computing Power ที่จำเป็นในการระบุ และประมวลผลคำสั่งสำหรับสินทรัพย์แบบ Cross-Chain
 • อัลกอริทึม (Algorithm) ที่เรียกว่า Shamir Secret Sharing Scheme ถูกนำมาใช้เพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะย่อยคำสั่งเพื่อให้ DarkNodes ไม่ทราบถึงจำนวนหรือปลายทางของสินทรัพย์ที่ทำธุรกรรม
 • RenVM ใช้ zkSnarks ซึ่งเป็นเทคนิคแบบ Cryptographic เพื่อป้องกันธุรกรรม ในขณะที่ Shamir Secret Sharing Scheme ดำเนินการย่อยคำสั่งและซ่อนข้อมูลจากโหนด
 • RenVM จะเริ่มต้นการดำเนินธุรกรรมจากชุดของโหนด แบบ Decentralized ที่จะเป็นตัวขับเคลื่อน Consensus และ Execution
 • RenVM สร้างขึ้นบน Ethereum และด้วยเหตุนี้ การทำธุรกรรมแบบ Cross-Chain จะถูกดำเนินการบน Ethereum Blockchain โดยใช้โทเคน ERC-20 ที่เทียบเท่ากับสินทรัพย์ที่ทำธุรกรรม
 • ในการ Swap สินทรัพย์ข้ามเครือข่าย Blockchain ต่าง ๆ นั้น RenVM จะรับโทเคนจาก Chain หนึ่ง จากนั้นสร้างโทเคนใหม่ขึ้นบนอีก Chain หนึ่ง ในลักษณะที่เป็นตัวแทนของโทเคนดั้งเดิม เช่น BTC = RenBTC

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

 • เมื่อมีการใช้งาน Ren มีความเสี่ยงมากมายที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการทำงานของแพลตฟอร์ม อย่างเช่น ความเสี่ยงจากความขาดแคลน, ความเสี่ยงจากความผันผวน, ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง, ความเสี่ยงด้านอุปสงค์, ความเสี่ยงจากการ Fork และความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์
 • ส่วนใหญ่ทีมงานหลักของ Ren มีอำนาจในการควบคุม DarkNodes
 • ชุมชนของ Ren ไม่มีภาระผูกพันทางกฎหมายใด ๆ ในการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อสาธารณะ เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนเครือข่าย

ข่าวเกี่ยวกับ Ren

 • RenVM ได้ผนวก Bridge ที่เชื่อมต่อโดยตรงกับ Solana
 • ทีมงานและชุมชนของ Ren ได้โหวตเห็นชอบการอัปเดตค่าธรรมเนียม Wrapping เป็นการชั่วคราวในระยะเปลี่ยนผ่าน
 • Ren และ Curve Finance เปิดตัว Pool ใหม่ในคู่ renBTC/wBTC บน Avalanche ซึ่งหมายถึง ผู้ใช้งานสามารถ Swap ระหว่าง renBTC และ wBTC ด้วยค่า Gas ต่ำได้
 • กำลังมีการดำเนินการทดสอบ RenVM Greycore บน Testnet ถือเป็นความคืบหน้าในด้าน Decentralization ได้เป็นอย่างดี

คอมมูนิตี้ & Whitepaper ลิงก์:

คำเตือน
คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

Read more