USD Coin

USDC เป็นเหรียญ Stablecoin ที่ผูกมูลค่าไว้กับเงินดอลลาห์สหรัฐบน Ethereum Blockchain 

USD Coin คืออะไร

 • USD Coin (รู้จักกันในนาม USDC) เป็นเหรียญ Stablecoin ซึ่งผูกกับดอลลาร์สหรัฐฯ แบบอัตราส่วน 1:1 โดยทุกหน่วยของสกุลเงินดิจิทัลที่อยู่ในระบบหมุนเวียนนี้ได้รับการผูกด้วย 1 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสำรองไว้ในรูปของเงินสดและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยบริษัท Centre เป็นผู้อยู่เบื้องหลังสินทรัพย์นี้ กล่าวว่า USDC ถูกออกโดยสถาบันการเงินที่ได้รับการรับรอง
 • ความโปร่งใสของ USDC เกี่ยวกับเงินสำรองนั้นเชื่อถือได้และสามารถตรวจสอบเอกสารรับรองประจำเดือนได้ที่เว็บไซต์ Circle
 • USD Coin ได้เปิดตัวในเดือนกันยายน ปี 2018 ซึ่งจุดเด่นของ USD Coin คือ “เงินดิจิทัลสำหรับยุคดิจิทัล” และเหรียญ USD Coin ได้ออกแบบมาสำหรับการทำธุรกรรมแบบไร้เงินสดให้กลายเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้น
 • เหรียญ USDC ที่อยู่ในระบบหมุนเวียนทั้งหมดเป็นโทเคนมาตรฐาน ERC-20  ข้อได้เปรียบที่เด่นที่สุดอย่างหนึ่งคือ การรวมเข้ากับแอปพลิเคชันที่สร้างมาจาก Ethereum Blockchain จากที่กล่าวมาข้างต้นความปลอดภัยของเหรียญ USDC นั้น ด้พิสูจน์แล้วว่าเงินดอลลาร์สหรัฐได้มีการถูกสำรองไว้อย่างปลอดภัย

ตัวชี้วัดสำคัญ

ชื่อย่อUSDC
ชื่อเต็มUSD Coin
ประเภท/โปรโตคอลERC-20
อุปทานทั้งหมดไม่จำกัดจำนวน ขึ้นอยู่กับอุปทาน 
อุปทานหมุนเวียนในปัจจุบัน ดู Coinmarketcap
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดดู Coinmarketcap
วันที่สร้างก.ย. 2018
สามารถขุดได้หรือไม่?ได้

ประวัติผู้ออก USD Coin

USDC เป็น Project ที่ร่วมกันก่อตั้งโดย บริษัท Circle และ Coinbase โดย บริษัท Circle เป็นบริษัทด้านการจ่ายเงินผ่าน blockchain และบริษัท Coinbase เป็น Exchange ชื่อดังในสหรัฐอเมริกา

วัตถุประสงค์ของเหรียญ

USDC เป็น Stable coin ประเภท  Fiat – collateralized โดยมี USD เป็นสินทรัพย์ที่สำรองไว้ในอัตรา 1 USDC ต่อ 1 USD ที่ถูกสร้างบน Ethereum blockchain ทำให้สามารถรองรับธุรกรรมได้หลากหลาย อีกทั้งยังมีความโปร่งใสในเรื่องการสำรองเงิน USD ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากบริษัท Grant thornton บริษัทที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบัญชี ซึ่งจะประกาศบนหน้าเว็บของ Circle ทุกเดือน และ USDC แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของการชำระเงินในปัจจุบัน เช่น มีการโอนเหรียญที่รวดเร็วและธุรกรรมมีความปลอดภัยมากกว่าธุรกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบัน

Insights

 • USDC รองรับ Ethereum blockchain (ERC-20), Algorand blockchain (ASA), Solana blockchain (SPL) ซึ่ง 3 blockchain นี้จะรองรับและรวม smart contract เข้ากับ application ของ Ethereum, Algorand และ Solona
 • เนื่องจาก smart contract เป็นแบบ public ดังนั้น USDC จึงมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีหลายบริษัทให้ความสนใจ โดยเริ่มให้มีการใช้ USDC ในหลาย ๆ ด้าน เช่น digital wallet, exchange, DeFi protocols, savings,lending และ payment services

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

 • ความผันผวนของค่าเงินที่จับคู่ เช่น USDC/THB จะเป็นความผันผวนระหว่าง USD และ THB 
 • ความน่าเชื่อถือของเหรียญยังคงขึ้นกับบริษัทที่เป็นออกเหรียญ เช่น นโยบายการจัดการหลักประกันของสกุลเงิน Fiat ที่ถูกผูกไว้กับ USDC
 • กลไกราคาของ USDC อาจได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากการที่ USDC ได้ผูกกับสกุลเงิน Fiat ที่เป็นรูปแบบรวมศูนย์ (Centralized system) โดยมีภาครัฐคอยควมคุมและสามารถยื่นมือเข้ามาแทรกแซงได้ตลอดเวลาเมื่อกรณีที่มีวิกฤติเกิดขึ้น

ข่าวเกี่ยวกับ USDC

 • บริษัท Visa ผู้ให้บริการชั้นนำด้านบัตร credit นั้นได้จับมือร่วมกับทางบริษัท Circle ที่เป็นผู้ออกเหรียญ USDC  โดยเริ่มดำเนินนโยบายการออกบัตร Credit บางชนิดแล้วที่สามารถรองรับการใช้ USDC และตัว Stablecoin อื่นๆได้
 • Floating Point Group บริษัทผู้ให้บริการซื้อขาย cryptocurrency แก่กลุ่มสถาบันการเงิน เพิ่มช่องทางการใช้งาน Algorand Blockchain ที่มีการรองรับ stablecoin อย่าง USDC มาให้บริการแก่สถาบันการเงินที่เป็นลูกค้าของบริษัท ในการโยกย้ายเงินทุนของสถาบัน
 • บริษัท Finclusive (ผู้ให้บริการแพตฟอร์มด้าน การกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงทั้งภาคบริษัทและสถาบัน) ได้ประกาศร่วมเป็นพันธมิตรกับทาง Stellar (ผู้ให้บริการ Stellar network) ระบบเครือข่ายธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศทั่วโลก โดยทาง Finclusive  ใช้ตัว Stellar network ที่มีการรองรับ Stablecoin เช่น USDC มาอำนวยความสะดวกให้แก่ฐานลูกค้าของ Finclusive ในเรื่องการโอน-จ่ายธุรกรรมทางการเงินของบริษัท

Community & Whitepaper

คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะของสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งเงื่อนไขผลตอบแทน,ความเสี่ยงของสินทรัพย์ ดังนั้นควรศึกษาข้อมูลและประเมินความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

Read more

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.