VeChain

VeChain (VET) เป็นแพลตฟอร์ม Supply Chain ที่ขับเคลื่อนบน Blockchain ซึ่งใช้เพื่อการจัดการ Supply Chain ให้ง่ายขึ้น และแก้ปัญหามากมายที่มักพบในแบบดั้งเดิม

VeChain คืออะไร?

 • VeChain (VET) เป็นแพลตฟอร์ม Supply Chain ที่ขับเคลื่อนบน Blockchain
 • VeChain (VET) เป็นโทเคน Proof-of-Stake และ VeChain เองได้กล่าวว่าใช้พลังงานในการประมวลผลที่ค่อนข้างต่ำเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของเครือข่าย และรักษา Consensus ของผู้ใช้งานไว้
 • Vechain มีโทเคนสองแบบ ได้แก่ VET ใช้สำหรับทำธุรกรรมการชำระเงินในระบบของ Vechain และ VTHO ใช้สำหรับการชำระค่าธรรมเนียมเป็น “โทเคน GAS”
 • จุดมุ่งหมายหลักของ VeChain คือการเพิ่มประสิทธิภาพ ความสามารถในการตรวจสอบแบบย้อนกลับ ความโปร่งใสของ Supply Chain การลดต้นทุน และให้อำนาจการควบคุมแก่ผู้ใช้งานมากขึ้น

ตัวชี้วัดสำคัญ

ชื่อย่อVET
ชื่อเต็มVeChain
ประเภท/โปรโตคอลVeChain protocol
อุปทานทั้งหมด86,712,634,466 VET
อุปทานหมุนเวียนในปัจจุบัน ดู  Coinmarketcap
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดดู  Coinmarketcap
วันที่สร้างปี 2015
สามารถขุดได้หรือไม่?ไม่ได้

ประวัติผู้ออก VeChain

Sunny Lu ผู้บริหารด้านไอทีผู้มีประสบการณ์เป็น CIO ของ Louis Vuitton China ร่วมกับ Jay Zhang ผู้เคยทำงานด้านการเงิน และการบริหารความเสี่ยง ได้ร่วมก่อตั้ง VeChain ด้วยโครงสร้าง “Trust-Free” ในเดือนมิถุนายน 2016

วัตถุประสงค์เหรียญ VeChain

VeChain ตั้งเป้าที่จะสร้างระบบนิเวศเพื่อจัดการกับปัญหาสำคัญที่เกี่ยวกับการจัดการ Supply Chain ด้วยเทคโนโลยี Internet of Things (IoT)

ข้อมูลเชิงลึก

 • VeChain จะบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของ Supply Chain รวมถึงจะมีการติดตามทางกายภาพ (Physical Tracking) กับการบันทึก Blockchain เพื่อติดตามผลิตภัณฑ์ใน Real-World ตั้งแต่การผลิตจนถึงการส่งมอบ ซึ่งจะช่วยป้องกันการฉ้อโกงและเพิ่มความโปร่งใสของแพลตฟอร์มได้
 • Vechain ใช้ Tracking Sensor เพื่อติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของ Supply Chain ซึ่งการใช้เทคโนโลยีนี้ จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสโดยไม่มีจุดอ่อนหรือการควบคุมใด ๆ ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และความสะดวกในการติดตามผลิตภัณฑ์ใน Supply Chain ที่กำหนด และช่วยลดต้นทุนจากระบบอัตโนมัติที่ไม่ปลอดภัย
 • VET ยังสามารถสร้าง VTHO เพื่อเข้าถึงเทคโนโลยี Supply Chain ในกรณีที่บริษัทใดต้องการใช้เทคโนโลยีการติดตามของ VeChain สำหรับ Supply Chain ของบริษัทนั้น ทางบริษัทจะต้องชำระเป็นโทเคน VTHO เพื่อเพิ่มข้อมูลลงบน Blockchain 

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

 • VeChain ไม่ได้เป็น Decentralized อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากยังคงมีส่วนที่เป็น Centralized อยู่บางส่วน ซึ่งหมายความว่า โครงสร้างต้องอาศัยบุคคลคนเดียวหรือนิติบุคคล ในการตัดสินใจและกำหนดทิศทางสำหรับเครือข่าย
 • ถึงแม้ว่า VeChain จะสามารถแก้ไขปัญหาบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า แหล่งที่มา และการตรวจสอบแบบย้อนกลับได้ แต่ VeChain ยังคงไม่สามารถเอาแก้ปัญหาเก่าของระบบ Supply เช่น การเพิ่ม Bandwidth ในการผลิต เมื่อเงินทุนยังต้องใช้เวลาในจัดสรร หรือปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ

ข่าวเกี่ยวกับ VeChain

 • VeChain Foundation ซึ่งเป็นองค์กรแม่ของ Vechain ได้วางกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการ Masternode ที่มีอำนาจในการดูแล Protocol และใช้เป็นฟีเจอร์แยกเป็น Proof-of-Authority
 • VeChain ใช้เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมที่ช่วยลดข้อกังวลเรื่องการปลอมแปลงข้อมูล และลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดด้านความปลอดภัยใน Supply Chain ทั้งหมด จากประสบการณ์ของ VeChain ในการทำงานกับลูกค้า เช่น Walmart China และบริษัทในเครืออย่าง Sam’s Club
 • VeChain ได้ประกาศ VeVote สำหรับการอัปเกรด SURFACE (PoA 2.0) หรือ Secure, Use-Case-Adaptive, Relatively Fork-Free Approach of Chain Extension ซึ่งการอัปเกรดนี้จะช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ และความปลอดภัยของข้อมูลของ Blockchain ได้

คอมมูนิตี้ & Whitepaper ลิงก์:

คำเตือน
คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

Read more