Stellar Lumens

Stellar เป็นเครือข่ายแบบเปิดที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเคลื่อนย้ายและจัดเก็บเงินได้

Stellar Lumens คืออะไร 

 • Stellar คือแพลตฟอร์มการชำระเงินแบบ Open-source ที่มุ่งเชื่อมผู้คน ระบบการชำระเงิน และสถาบันการเงินเข้าด้วยกันเพื่อลดต้นทุนการโอนเงินข้ามพรมแดนให้ถูกกว่าและเร็วกว่า
 • Stellar อยู่ภายใต้เครือข่ายการชำระเงินของ Ripple และโครงสร้างพื้นฐานถูกสร้างจาก Ripple เช่นกัน
 • โทเคน XLM คือสกุลเงินดิจิทัลบนเครือข่าย Stellar ออกแบบมาเพื่อรองรับธุรกรรมระหว่างประเทศสำหรับทุกสกุลเงิน และยังเป็นการชำระเงินแบบ Peer-to-Peer เนื่องจากเครือข่ายเชื่อมต่อกับสถาบันการเงินเพื่อเสนอโอกาสให้กับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงธนาคารได้
 • เครือข่ายนี้มีการรักษาความปลอดภัยโดยใช้ Stellar Consensus Protocol ซึ่มีคุณสมบัติหลัก 4 ประการ คือ การควบคุมแบบกระจายอำนาจ (Decentralized control) ลดกระบวนการที่ล้าช้าลง (Low latency) ความไว้วางใจ (Flexible trust) และการรักษาความปลอดภัย (Asymptotic security)

ตัวชี้วัดสำคัญของเหรียญ XLM

ชื่อย่อXLM
ชื่อเต็มStellar Lumens
ประเภท/โปรโตคอลStellar Lumens
อุปทานทั้งหมด23,120,000,000 XLM
อุปทานหมุนเวียนในปัจจุบัน ดู Coinmarketcap
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดดู Coinmarketcap
วันที่สร้างก.ค. 2014
สามารถขุดได้หรือไม่?ไม่

ประวัติผู้ออก Stellar Lumens

Stellar พัฒนาครั้งแรกในปี 2014 ถูกร่วมก่อตั้งโดย Jed McCaleb ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Ripple และบริษัท Mt. Gox อดีตตลาดแลกเปลี่ยนเหรียญที่ใหญ่ที่สุดในโลกและ Joyce Kim ผู้ก่อตั้งบริษัท Stellar Development Foundation (SDF) เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่สนับสนุนการพัฒนาและนำเครือข่ายการชำระเงินของ Stellar Lumen มาใช้


วัตถุประสงค์ของเหรียญ XLM

Stellar คือแพลตฟอร์มการชำระเงินแบบ Open Source ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเชื่อมโยงผู้คน ระบบการชำระเงิน และธนาคารเข้าด้วยกัน ทำให้มีค่าใช้จ่ายที่ถูกลง รวดเร็ว และสามารถโอนแลกเปลี่ยนสกุลเงินได้ในระบบ

Stellar มีโครงสร้างพื้นฐานถูกสร้างมาจาก Ripple ซึ่งอยู่ภายใต้เครือข่ายการชำระเงินของ Ripple แม้ว่าเครือข่ายทั้งสองจะถูกออกแบบมาให้มีการรองรับและเข้าถึงได้ทั่วโลก แต่มีความแตกต่างกันคือ XRP Ledger จะมี Liquidity ที่ให้แก่สถาบันการเงินค่อนข้างมากกว่า ส่วน Stellar มีกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานคือทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เครือข่ายที่ใช้ในการกระจายคือ SDF มีความคล้ายกับ XRP Ledger ซึ่ง SDF เป็น Ledger ที่มีการตรวจสอบธุรกรรมและป้องกันข้อมูล เช่น Stellar Consensus Protocol (SCP) และแพลตฟอร์มที่อนุญาตให้นักพัฒนาเข้ามาบริหารจัดการ Smart Contract และแอปพลิเคชั่นการชำระเงินแบบกระจายศูนย์

เหรียญ XLM คือสกุลเงินดิจิทัลบนเครือข่ายของ Stellar โดยถูกออกแบบมาให้รองรับธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศที่รองรับทุกสกุลเงิน ซึ่งเครือข่ายการชำระเงินเป็นแบบ Peer to Peer เนื่องจากเครือข่ายมีการเชื่อมกับสถาบันการเงินเพื่อเพิ่มโอกาสให้กลุ่มคนที่ไม่สามารถเข้าถึงการเงินธนาคารให้สามารถทำธุรกรรมการเงินได้ข้อมูลเชิงลึก

 • Stellar มีฟีเจอร์ต่าง ๆ ดังนี้
 • สินทรัพย์ (Asset): Digital Currency in Stellar

Stellar ถูกออกแบบมาให้สามารถสร้างสกุลเงินภายในระบบได้ เรียกว่า Assets โดยสามารถใช้อ้างอิงกับสินทรัพย์หรือสกุลเงินอื่น ๆ ได้ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างหน่วยอะไรก็ได้ขึ้นมาในระบบ Stellar นอกจากนี้ยังสามารถสร้างสกุลเงินใหม่ ๆของตนเองขึ้นมาได้ด้วย อาจจะนำมาใช้กับระบบภายในหรือเปิดขาย ICO ก็ได้เช่นกัน

 • การโอนเงิน: Transfer Money

เนื่องจากระบบมีสกุลเงินหลายแบบ การโอนเงินจึงสามารถทำได้หลากหลายวิธี เช่น โอนเงินแบบปกติ (Payment) คือการโอนเงินให้ Account อื่นด้วยสกุลเงินเดียวกัน, โอนเงินต่างสกุล (Path Payment) คือการโอนเงินผ่านสกุลเงินหนึ่งให้ผู้รับเป็นอีกสกุลหนึ่ง เช่น โอน 15 XLM แต่ผู้รับจะได้รับเป็น BTC แทน ซึ่งระบบจะคำนวณผ่านอัตราแลกเปลี่ยน

 • เสนอขายสกุลเงิน (Manage Offer) สามารถเสนอขายสกุลเงินที่มีอยู่ให้คนอื่นเข้ามาซื้อได้
 • ระบบการทำงานของ Stellar Network: เมื่อผู้ใช้งานโอนเงินผ่านเครือข่าย ระบบจะแปลงสกุลเงิน ณ ประเทศปลายทางโดยอัตโนมัติ อีกทั้งเครือข่ายของ Stellar มีเซิร์ฟเวอร์กระจายอำนาจอยู่ทั่วโลก Ledger สามารถบันทึกทุกธุรกรรมเช่นเดียวกับเหรียญอื่น ๆ บน Blockchain โดยมี Anchor เป็นสะพานเชื่อมต่อสกุลเงินต้นทางกับเครือข่ายของ Stellar  จากนั้น Anchor ต้นทางจะทำการออกเครดิตแล้วส่งผ่านเครือข่ายไปยังปลายทาง  แล้วผู้รับเงินสามารถถอนเงินกับ Anchor ที่ปลายทางได้เลย
 • เหรียญ XLM ไม่มีการขุดหรือเปิดขายแบบ ICO เหมือนเหรียญสกุลอื่น ๆ นอกจากซื้อขายเหรียญผ่าน Exchange แล้วยังสามารถรับ XLM จากวิธีอื่น เช่น แจกให้กับผู้เข้าร่วมงานอีเวนต์, แจกให้กับองค์กรต่าง ๆ และแจกให้กับผู้ที่ถือเหรียญ เป็นต้น
 • Stellar Network มี 4 องค์ประกอบหลัก ดังนี้
 • Stellar Core: คือ Node ต่าง ๆ ที่รันอยู่บนระบบ Network ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกันระหว่าง Node และยังตรวจสอบ จัดเก็บข้อมูลประวัติการทำธุรกรรมต่าง ๆ ที่เข้ามาในระบบผ่าน Stellar Consensus Protocol (SCP)
 • Stellar Consensus Protocol (SCP): คือ Ledger ที่มี Concensus แบบ Decentralized โดยแต่ละ Node สามารถอัพเดทข้อมูลได้เองและสามารถโหวตธุรกรรมได้ ถ้า Node ไหนถูกโหวตมากสุดก็จะสร้าง Ledger ใหม่ขึ้นมา ระบบ Algorithm จะแตกต่างจาก Proof of Work (POW) และ Proof of Stake (POS) ซึ่งทั้งสองระบบนี้ถูกสร้างมาเพื่อให้ผู้ใช้งานเข้ามาแข่งขันกันเพื่อรับ Reward ในทางกลับกัน Stellar จะตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรมที่อยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจและผลประโยชน์ของผู้ใช้งานบนเครือข่าย
 • Horizon API: คือ Interface ตัวกลางระหว่าง Stellar Core ใน Network กับผู้ใช้งานภายนอกที่ต่อเข้ามาเพื่อดึงข้อมูลหรือทำรายการเข้ามาในระบบ API ที่ให้ผู้ใช้งานเข้าถึง Network มีสามประเภท คือ Transaction API, History API และ Trading API อีกทั้ง Stellar มี Network หลักที่รันผ่าน Stellar.org ซึ่งมีทั้งระบบ Public และ Test Network ให้นักพัฒนาสามารถทดสอบการใช้งานได้ หรือถ้าต้องการทำ Private Blockchain ทาง Stellar ก็มีเครื่องมือต่าง ๆ ให้ใช้ สามารถนำ Stellar Core และ Horizon API ไปใช้งานได้เลย
 • Stellar Smart Contracts (SSCs): คือโปรแกรมการทำธุรกรรมที่เชื่อมต่อกับเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น Multisignature เป็นการเข้าใช้งานรหัสเฉพาะจากเจ้าของบัญชีสำหรับการเข้าใช้งานบัญชี, Sequence ธุรกรรมจะเกิดขึ้นตามลำดับ หมายความว่า ธุรกรรม B จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้จนกว่า ธุรกรรม A เสร็จสิ้นสมบูรณ์ เป็นต้น

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

 • มีความเป็นไปได้ว่าสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วไปยังไม่มีการยอมรับหรือถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในกลุ่มตลาดพาณิชย์ อาจจะทำให้มูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นมีมูลค่าลดลง
 • แม้ว่าในสินทรัพย์ดิจิทัลเริ่มมีการรักษาความปลอดภัยในการจัดเก็บสินค้ามากขึ้น แต่ก็ยังมีเหตุการณ์แฮคระบบหรือขโมยสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่

ข่าวเกี่ยวกับ XLM

 • MoneyGram International หนึ่งในบริษัทบริการโอนเงินระหวา่งประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกกำลังร่วมมือกับ Stellar Blockchain เพื่อพัฒนาบริการใหม่ที่จะอนุญาตให้ผู้ใช้งาน Stellar Wallet สามารถโอน USD Coin ไปยังผู้รับ โดยนำไปแลกเป็นสกุลเงิน Fiat ผ่านเครือข่ายของ MoneyGram ได้
 • เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2020 ทาง Stellar ได้มีการประกาศเปิดตัว Horizon 2.0 เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างเครือข่าย Stellar ที่ให้องค์กรขนาดใหญ่และนักพัฒนาสามารถนำ Horizon ไปประยุกต์ใช้
 • Stellar ได้มีการจับมือร่วมกับ Velo Protocol เพื่อพัฒนาด้านการชำระเงินระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และพัฒนาระบบ Cowrie Integrated Systems เพื่อเป็นสะพานเชื่อมต่อระบบการชำระเงินในทวีปแอฟริกา ซึ่งจะเริ่มที่ประเทศไนจีเรียเป็นประเทศแรก
 • เมื่อเดือนตุลาคม 2564 บริษัทโอนเงินชื่อดังระดับโลกอย่าง MoneyGram ได้ประกาศเป็นพาร์ทเนอร์กับ Stellar Foundation มีผลทำให้ราคาของ XLM ขึ้นกว่า 12% หลังจากการประกาศความร่วมมือในครั้งนี้

คอมมูนิตี้ & Whitepaper ลิงก์:

คำเตือน
คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

Read more