Yearn.Finance

Yearn.finance ให้ผู้ใช้ได้รับผลตอบแทนสูงสุดโดยอัตโนมัติจากแพลตฟอร์ม DeFi หลายแพลตฟอร์ม

Yearn.finance คืออะไร 

 • Yearn.finance เป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการทำ Yield farming รวมการให้กู้ยืม และครอบคลุมบริการที่กำหนดต่าง ๆ ที่ให้ผู้ใช้ฝากเงินดิจิทัลเพื่อรับผลตอบแทน
 • YFI เป็นหนึ่งใน Governance Token ของ Yearn.finance Protocol ที่ผู้ถือมีสิทธิ์ลงคะแนนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์ของ Yearn.finance เช่น Vault, Earn และ Ygrift ผู้ถือยังมีส่วนในการบริหาร Yearn.finance และสามารถ Staking เหรียญ YFI ของตนใน Governance Contract ได้ โดยผลตอบแทนจะได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนร้อยละที่เดิมพันใน Year-end finance.
 • Yearn.finance เปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์ 2020 ซึ่งเดิมเรียกว่า iEarn โดยมีการเติบโตอย่างมาก เนื่องจากมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และนักพัฒนาได้ปล่อยโทเคน YFI ภายในระบบ

ตัวชี้วัดสำคัญ

ชื่อย่อYFI
ชื่อเต็มYearn.finance
ประเภท/โปรโตคอลERC-20
อุปทานทั้งหมด36,666 YFI
อุปทานหมุนเวียนในปัจจุบัน ดู Coinmarketcap
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดดู Coinmarketcap
วันที่สร้างก.พ. 2020
สามารถขุดได้หรือไม่?ได้

ประวัติผู้ออก Yearn.finance

Andre Cronje เป็นนักลงทุนที่ลงทุนกับกลุ่ม Decentralized Finance (Defi)ในรูปแบบของการทำ Yield Farming เพื่อหวังสร้างผลตอบแทน ซึ่งทุก ๆ วัน Andre จะต้องมานั่งหน้าคอมพิวเตอร์เพื่อทำการค้นหาและคัดเลือก DeFi Protocol ต่าง ๆ ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีสุดเพื่อทำการฝากเหรียญเข้าไปให้ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า ตลอดในทุกๆวัน จนกระทั่งเขาได้เกิดคำถามขึ้นมาว่าทำไมเราไม่สร้างอะไรบางอย่างที่จะเข้ามาช่วยเหลือในการบริหารจัดการในการคัดเลือก DeFi Protocol แทน ซึ่งจะช่วยให้เขาสามารถออกมาจาก Loop ชีวิตแบบนั้นได้ จนเป็นที่มาของแนวคิด Yearn.finance

วัตถุประสงค์ของเหรียญ

Yearn.finance เป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการ Yield Farming, Lending, Cover โดยให้ผู้ที่สนใจเข้ามาใช้บริการจะต้องทำการฝากเหรียญคริปโทเคอร์เรนซีเพื่อที่จะได้รับผลตอบแทนจากการฝาก เหรียญ YFI คือ เหรียญประเภท Governance Token ของ Yearn.finance Protocol ผู้ที่ทำการถือครองเหรียญ YFI จะมีสิทธิในการโหวตออกเสียง, แสดงความคิดเห็นในการตัดสินใจของนโยบายและกลยุทธ์ต่าง ๆ ของ Yearn Product เช่น Vault, Earn, Ygrift เป็นต้น และกำหนดทิศทางของ Yearn ต่อไปในอนาคต และผู้ที่ถือเหรียญ YFI ยังสามารถนำเหรียญ YFI ไปทำการ Stake ได้ใน Governance Contract เพื่อรับผลตอบแทน ซึ่งผลตอบแทนจะถูกจัดแบ่งในรูปของเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนตามสัดส่วนที่เราได้ทำการ Stake ไว้

Insights

ผลิตภัณฑ์ของ Yearn.finance มี yVault, yEarn, yZap, ySwap และ yTrade

 • Vault หรือ yVault เป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกระแสตอบรับดีมาก Vault จะมีลักษณะเป็น Pool ที่มีการรวบรวมเหรียญคริปโทเคอร์เรนซีที่ถูกฝากไว้ เพื่อที่จะได้ทำการบริหารต่อในการสร้างผลตอบให้แก่ผู้ฝาก โดย Vault นี้จะถูกจัดการจาก Controller ซึ่งคอยออกคำสั่งในรูปแบบระบบ Automated Strategies (ได้รับความเห็นชอบจากทาง Yearn Community เรียบร้อยแล้ว) ภายใน Vault จะนำเหรียญที่ถูกฝากเข้าไปลงทุนในกลุ่ม DeFi Protocol ประเภทต่าง ๆ เช่น Liquidity Provider, Providing Collateral Loan, Yield Farming เป็นต้น เพื่อที่จะสร้างผลตอบแทนจาก DeFi นอกจากนี้การทำกำไรจากผลตอบแทนครั้งนั้นจะถูกทบต้นต่อไปอีกหลาย ๆ รอบ เพื่อที่จะสร้าง Return Rate ให้ได้มากที่สุดภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด
 • Earn หรือ yEarn มีลักษณะแบบ Finance Lending Aggregator ที่มีเป้าหมายในการมุ่งเน้นค้นหา DeFi Protocol ที่ให้ Yield สูงสุด ณ ช่วงเวลานั้น เพื่อนำ Stable Coins (DAI, USDC, USDT, TUSD, sUSD, or wBTC) ไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ใช้งาน เช่น การฝาก DAI หลังจากนั้นระบบ Earn จะเปรียบเทียบ Lending Pool ที่ให้ผลตอบแทนมากสุดผ่าน Smart Contract ซึ่งเปรียบเทียบระหว่าง AAVE, dYdX และ Compound เป็นต้น ในกรณีที่อัตราผลตอบแทนใน DeFi เกิดเปลี่ยนแปลง ทางระบบจะทำการสับเปลี่ยน Lending Pool เองโดยอัตโนมัติ ส่งผลให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการฝาก Stable Coins ใน Earn จะได้รับผลตอบแทนอย่างเหมาะสม
 • Zap หรือ yZap เป็นรูปแบบฟังก์ชั่นในการแลกเปลี่ยนเหรียญได้โดยตรง ทำให้ประหยัดเวลาและลดค่า Gas ที่เกิดขึ้น เพราะกระบวนแลกเหรียญใน Yearn มีหลากหลายขั้นตอน เช่น การฝาก ETH ใน Vault ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้
  • ขั้นที่ 1 การเปลี่ยน ETH ให้อยู่ในรูปของ yTokens ก่อน คือ yETH 
  • ขั้นที่ 2 จากนั้นจะต้องให้ Yearn ทำการ Approve ก่อน
  • ขั้นที่ 3 นำ yETH เข้าไปฝากใน Vault

ทั้ง 3 ขั้นตอนนี้จะมีลักษณะเป็น On-Chain Transaction แยกกัน ส่งผลให้ผู้ใช้งานต้องเสียค่า Gas Fee ที่สูงและเสียเวลากับความยุ่งยากในขั้นตอนข้างต้น เมื่อเปรียบเทียบกับ Zap สามารถอ้างอิงได้จากภาพ ดังนี้

 • ySwap คือ Decentralized Trading Pools ที่มีการจัดการ Pool ในรูปแบบ Automated Market Maker (AMM) มีคุณสมบัติเหมือนกับ Uniswap สำหรับซื้อขายแลกเปลี่ยนเหรียญ แต่ ySwap ได้พัฒนาคุณสมบัติของ Pool ไปอีกขั้น คือ สามารถนำเหรียญไป Stake ใน Pool เพื่อสร้าง Liquidity ได้เพียงแค่ใช้ Token ชนิดเดียวเท่านั้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้แบบเป็นคู่เหรียญในสัดส่วน 50:50 เหมือนกับ Uniswap
 • yTrade คือ Platform ซื้อขายแลกเปลี่ยน Stable Coin 4 ชนิด คือ DAI, USDC, USDT และ BUSD แต่มีคุณสมบัติเพิ่มเติมเข้ามาคือ สามารถกู้ยืมเหรียญทั้ง 4 ชนิด จากการ Leverage ได้ในอัตราส่วน 75, 100 และ 1000 เท่า ซึ่ง Yearn มีเป้าหมายว่า Platform จะสามารถเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนสาย Arbitrage ได้

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

 • ผลตอบแทนมีการเปลี่ยนแปลงตลอด ทำให้ผู้ใช้งานอาจจะได้รับผลตอบแทนที่น้อยลงหรือมากกว่าเดิม ดังนั้นจะต้องมีการศึกษาให้ดีก่อนที่จะนำเหรียญไป Stake ใน Pool
 • ระบบสามารถถูกแฮคได้  เนื่องจากเป็น Protocol ที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงส่งผลให้มีจำนวนไหลเวียนเข้ามาเป็นจำนวนมากเป็นเหตุให้ตกเป็นที่หมายปองของเหล่า Hacker โดยทำการ Hack เข้าตัว Smart Contract ซึ่งเคยเกิดขึ้นแล้วในช่วงปี 2020 เป็นเงินจำนวนกว่า 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้ในช่วงต้นปี 2021 ได้เกิดเหตุการณ์ที่ทาง Vault ที่เก็บบรรจุ Dai ถูก Hack ด้วยการถูกลวงเข้าไปลงทุนใน AAVE Flash Loan ซึ่งทำให้สูญเสียเงินไปราว 11 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทคงเล็งเห็นเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญและยังพัฒนาระบบให้มีความปลอดภัยมากขึ้น

ข่าวเกี่ยวกับ YFI

 • Yearn ได้อัพเกรดแพลตฟอร์มเป็น V2 ซึ่งได้มีเปิดตัวไปเมื่อเดือนมกราคม 2021 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ประกอบไปด้วย โครงสร้างค่าธรรมเนียมใหม่, เพิ่ม Multi-strategy Vault และทำระบบ Strategy ให้มีความแตกต่างมากขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ระบบ Ecosystem ของ Partner นอกจากนี้บริษัท Frax Finance เป็นโปรโตคอล Stable Coin ได้เพิ่มสินทรัพย์ FXB บน Yearn Vaults และ Yearn กำลังจะกลายเป็นทางเลือกของธนาคารสำหรับระบบการเงินแบบกระจายอำนาจอย่างแท้จริง
 • Yearn ได้มีการโหวตในเครือข่ายเพื่อโหวตให้มีการเพิ่ม Supply เหรียญจำนวน 22% เป็นจำนวน 6,666 เหรียญ YFI ประมาณ 2,222 เหรียญ จะถูกนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่สนับสนุนเครือข่าย จำนวนเหรียญเหล่านี้จะถูกเคลื่อนย้ายและแจกจ่ายผ่าน Multi-Signature ส่วนเหรียญจำนวน 4,444 เหรียญจะถูกโอนไปเก็บไว้ใน Yearn Treasury ซึ่งทาง Operation Fund จะถือเหรียญดังกล่าวไว้และเหรียญเหล่านี้ไม่สามารถถูกใช้เพื่อลงคะแนนเสียงใน governance protocol ได้

Community & Whitepaper Links:

คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะของสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งเงื่อนไขผลตอบแทน,ความเสี่ยงของสินทรัพย์ ดังนั้นควรศึกษาข้อมูลและประเมินความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

Read more