0x

0x เป็นโปรโตคอลแบบ open-source สำหรับการซื้อขายแลกเปลี่ยน แบบลดการกีดกันทางการค้า บนบล็อกเชน Ethereum อย่างปลอดภัย

0x คืออะไร

  • 0x เป็นโปรโตคอลที่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการแลกเปลี่ยนแบบไร้ตัวกลาง (DEX)ของเหรียญ Ethereum ในรูปแบบ peer-to-peer โดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน  Ethereum
  • ในเดือนสิงหาคม ปี 2017 0x ได้สร้างเหรียญของตัวเอง ซึ่งในช่วงแรก เหรียญ ZRX ถูกใช้เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมและการโหวตของผู้ถือครอง ZRX ต่อข้อเสนอในการพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์  0x Improvement Proposals (ZEIPS)
  • ต่อมาในปี 2019 0x ต้องการเพิ่มสภาพคล่องตัวในการซื้อขายโดยทำการจ่ายเหรียญ ZRX เป็นผลตอบแทนคืนให้กับผู้ที่นำเหรียญมาล๊อกไว้ในระบบ และในปี 2020  0x ได้สร้างระบบการให้บริการทางการเงินแบบไร้ตัวกลางอย่าง Matcha นอกจากนี้ 0x ได้พัฒนาแพลตฟอร์มของตัวเองให้คำสั่งซื้อของผู้ใช้ที่เรียกว่า maker สามารถจัดเก็บไว้ใน on-chain หรือ off-chain
  • การพัฒนาโปรโตคอลของ 0x ทำให้ราคาเหรียญ ZRX เพิ่มสูงขึ้น ในขณะเดียวกัน อุปทานของ ZRX นั้นมีจำนวนคงที่ ซึ่งอยู่ที่ 1 พันล้าน
  • ZRX เป็นเหรียญคริปโตที่ไม่สามารถขุดได้เนื่องจากแพลตฟอร์มของ 0x อยู่บนพื้นฐานกลไกการทำงานแบบproof-of-work (PoW)

ตัวชี้วัดสำคัญ

ชื่อเต็ม0x
ชื่อเหรียญZRX
ประเภท/โปรโตคอลEthereum/0x 
อุปทานทั้งหมด1,000,000,000
อุปทานหมุนเวียนในปัจจุบันดู Coinmarketcap
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดดู Coinmarketcap
วันที่สร้างสิงหาคม 2017
สามารถขุดได้หรือไม่?ไม่

ประวัติผู้ออก 0x?

ในเดือนตุลาคม ปี 2016 Will Warren and Amir Badeali ได้ก่อตั้ง 0x ขึ้นมาตามวิสัยทัศน์ที่ว่าเงินตราทุกรูปแบบในโลกใบนี้สามารถเป็นโทเคนบนบนบล็อกเชน Ethereum ได้ ดังนั้น 0x จึงเป็นโปรโตคอลแบบเปิดสำหรับการแลกเปลี่ยนซื้อขายที่ไร้ตัวกลางของเหรียญ Ethereum ไม่ว่าจะเป็น ERC-20 หรือ ERC-723  อย่างไรก็ตาม ผู้ก่อตั้งได้เห็นถึงช่องว่างของ usability จึงได้พัฒนาโครงสร้างของ 0x ให้มี server ทั้ง off-chain และ on-chain สำหรับการเทรด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความยืดหยุ่นและความโปร่งใส รวมถึงความเท่าเทียมของระบบการเงินให้ดียิ่งขึ้นกว่าระบบเดิมในอดีต  โดยมีเป้าหมายใหม่คือการสร้างโลกดิจิทัจที่สินทรัพย์ทุกรูปแบบสามารถไหลเวียนได้อย่างอิสระ

วัตถุประสงค์ของเหรียญ

0x สร้างเหรียญ ZRX ขึ้นมาด้วยจุดประสงค์ 2 ประการ กล่าวคือ ค่าบริการของ Relayer ที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่าง market maker และ taker บนแพลตฟอร์มของ 0x จะถูกจ่ายในรูปแบบเหรียญ ZRX

และการพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ของ 0x จะขึ้นอยู่กับการโหวตของผู้ถือเหรียญ ZRX ดังนั้นการครอบครองเหรียญ ZRX เท่ากับอำนาจในการตัดสินใจต่อการบริหารโปรโตคอล 0x  ซึ่งจุดประสงค์ดังกล่าวนี้เป็นการกระตุ้นให้ผู้ลงทุนหันมาใช้เหรียญ ZRX มากขึ้น

ข้อมูลเชิงลึก:

การวิเคราะห์ราคาย้อนหลังและการคาดการณ์ราคาเหรียญ 0x (ZRX) ในอนาคต

●       ในปี 2017 การเริ่มระดุมทุนบนโทเคนดิจิทัล (ICO)ของ 0x เพิ่มสูงขึ้นถึง 24 ล้านดอลลาร์จากกลุ่มผู้สนับสนุนถึง 12,00 ราย ซึ่งบริษัทที่ร่วมลงทุนในระยะยาวมี Ploychain Capital, Blockchain Capital, Patera Capital ร่วมไปถึงบริษัทของจีนอย่าง Jen Advisors และ FBG Capital  การลงทุนมหาศาลจากผู้ร่วมลงทุนที่น่าเชื่อถือดังกล่าวทำให้เหรียญ ZRX ได้รับความสนใจมากขึ้น

●       ในเดือนสิงหาคม ปี 2017 ราคา ZRX เริ่มต้นที่ 0.18 ดอลลาร์ และมีความผันผวนในเวลาต่อมา ซึ่งราคาเหรียญเพิ่มขึ้นสูงสุดที่ 0.42 ดอลลาร์  จนกระทั่งในปี 2019 ราคาเหรียญเริ่มคงที่มากขึ้น โดยขยับอยู่ที่ 0.15 และ 0.30 ดอลลาร์  

●       ในช่วงปลายปี 2020 การเติบโตของการบริการทางการเงินแบบไร้ตัวกลาง Decentralized Finance (DeFi) ที่มีการใช้สัญญาอัจจริยะบนบล็อกเชน Ethereum ส่งผลให้ราคาเหรียญต่างๆพุ่งสูงขึ้น เช่น ETH และ ZRX เป็นต้น

●       ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ปี 2021 ZRX มีมูลค่าหลักทรัพย์อยู่ที่ 906 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงที่สุดเป็นอันดับที่ 67 ของมูลสินทรัพย์ทั้งหมดในราคาตลาด

●       จากการคาดการณ์ของ Wallet Investor ราคาเหรียญ ZRX มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นในปี 2021 แม้ว่าก่อนหน้านี้ ราคาจะตกลงมา 50% จาก 2.50ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ราคาเหรียญจะเพิ่มสูงขึ้นอีกก่อนปลายปี 2025 

●       0x มีผู้ถือเหรียญทั้งหมด 750 ล้าน ซึ่งเท่ากับ 75% ของอุปทานทั้งหมดที่มีจำนวน 1 พันล้านเหรียญ

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น:

●   บริษัทเดี่ยวไม่ควรลงทุนใน ZRX เพราะจะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการบริหารสภาพคล่องตลาดของ market makers

●   เมื่อเทียบกับเหรียญอื่นๆ อย่าง Bitcoin หรือ Ripple ความน่าเชื่อถือของการลงทุนในเหรียญ ZRX นั้นน้อยสุด เพราะการบริหารระบบของโปรโตคอลอย่าง 0x ยังขาดเสถียรภาพ เนื่องจากการปรับปรุงและพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ของ 0x ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้เหรียญ และผลประโยชน์ของผู้ให้บริการสภาพคล่องของตลาด liquidity provider 

ข่าวเกี่ยวกับ 0x:

●       0x ได้เปิดตัวระบบ API ของตัวเองเพื่อให้บริการสภาพคล่องในตลาด Polygon ที่มีการขยายตัวมากขึ้น

●       เนื่องจากราคาของเหรียญZRX ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น 0x จึงได้ประกาศแผนการบริหารจัดการระบบตลาดการซื้อขายที่ไร้ตัวกลาง ด้วยการสร้างกองทุนของชุมชนที่บริหารโดยองค์กรอัตโนมัติแบบกระจายศูนย์ (DAO)

คอมมูนิตี้ & Whitepaper ลิงก์:

คำเตือน
คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

Read more