รับฟรี 2.5 ZMT

สำหรับทุกคนที่สมัครด้วยโค้ดผู้แนะนำของคุณ แล้วล็อค 250 ZMT บน ZipLock ก็รับไปเลยทั้งคู่คนละ 2.5 ZMT ฟรี

รับ 25 ZMT

เมื่อเพื่อนสมัครโดยใช้โค้ดผู้แนะนำของคุณแล้วล็อค 5,000 ZMT บน ZipLock ก็รับเลยทั้งคู่ คนละ 25 ZMT แค่นั้นยังไม่พอ!
คนชวนยังได้รับของรางวัลพิเศษอีก 1 ชิ้นฟรี*