พบกับ พญ.นวพร นะลิตา และ Zipmex ที่ Zipmex Experience Center