พบกับ คุณชัชวาลย์ วัฒนะโชติ และ Zipmex ที่ Zipmex Experience Center