พบกับ คุณพัสนันต์ บูรณะปัทมะ (พิม) และ พีรพล รอดรักษา (นินจา) และ Zipmex ที่ Zipmex Experience Center