พบกับ จิพัฒน์ถิกาล ปาณิกบุตร และ Zipmex ที่ Zipmex Experience Center