พบกับ ดร. ณรัณ โพธิ์พัฒนชัย และ Zipmex ที่ Zipmex Experience Center