พบกับ คุณอิสรียาห์ ประดับเวทย์ และ Zipmex ที่ Zipmex Experience Center สยามพารากอน – 19 มี.ค. 2565