พบกับ ชยุตม์ อนุกูลการย์ และ Zipmex ที่ Zipmex Experience Center