พบกับ ณัชพล ตุ๊เสงี่ยม (ตุ๊!!) และ Zipmex ที่ Zipmex Experience Center