ได้ทั้งเรียน ได้ทั้งเหรียญ: คุยกับซิปเม็กซ์ -GuildFi ที่ Zipmex Experience Center – 16 ม.ค. 2565