Crypto Glossary

โพสต์เมื่อ September 10, 2021 ใน
Glossary

Decentralized

Decentralized แปลตรงตัวได้ว่า กระจายอำนาจ ซึ่งเมื่อใช้ในวงการคริปโตเคอร์เรนซีแล้ว จะหมายถึงระบบที่ตัดตัวกลางออกของบล็อกเชน มีลักษณะกระจายอำนาจ ไม่ขึ้นอยู่กับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง

เทคโนโลยีบล็อกเชนภายใต้ระบบ Decentralized ปลอดภัย ไร้ตัวกลาง 

Decentralized คืออะไร 

เป็นการกระจายข้อมูลด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนที่มีความปลอดภัยสูง ไม่มีใครสามารถเป็นเจ้าของข้อมูลทั้งหมด และไม่สามารถควบคุมหรือแก้ไขข้อมูลได้ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมข้อมูลทุกอย่างได้ด้วยตนเองอย่างเต็มที่และรวดเร็ว ผ่านระบบออนไลน์แบบ 100% เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถดำเนินการได้ทุกที่ทุกเวลาทั่วโลกและไม่ผ่านตัวกลาง

Decentralized Finance (DeFi) คืออะไร 

หลาย ๆ คนคงเคยเห็นคำว่า Decentralized Finance หรือ DeFi มาบ้าง สิ่งนี้ก็คือระบบการเงินแบบใหม่ ที่เมื่อเราทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ จะไม่ผ่านธนาคารหรือสถาบันการเงินเหมือนแต่ก่อน แต่จะใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนแทน ซึ่งจะทำธุรกรรมทางการเงินได้เหมือนเดิมทุกอย่าง โดยไม่มีตัวกลาง ทุกฝ่ายสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ และมีส่วนช่วยให้การดูและพัฒนาด้วย

Decentralized มีข้อดีอย่างไร 

Decentralized เป็นระบบที่ช่วยแก้ปัญหาของการรวมศูนย์หรือ Centralized ที่การบริหารจัดการอาจจะง่าย แต่หากมีปัญหาเกิดขึ้น จะสามารถส่งผลกระทบไปยังเครือข่ายทั้งหมดได้ เช่น หากเราเก็บข้อมูลไว้ใน Server กลางเพียงแห่งเดียว เมื่อมีการโจรกรรมเกิดขึ้น ผลที่ตามมาคือจะได้รับความเสียหายทั้งระบบ  ซึ่งถ้าหากมีระบบที่กระจายศูนย์ที่ตัดตัวกลางออกอย่าง Decentralized ปัญหาที่กล่าวมาก็จะไม่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีความโปร่งใสขึ้น เพราะไม่ได้ดูแลโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง จึงไม่มีความเสี่ยงเรื่องของการปกปิดธุรกรรมและข้อมูลต่าง ๆ อีกด้วย 

Decentralized มีข้อเสียอย่างไร 

หากมีการกระจายอำนาจมากเกินไป การควบคุมดูแลอาจจะไม่ทั่วถึง และอาจเกิดความสิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากร เนื่องจากการบันทึกธุรกรรมจะต้องตรงกันทั้งหมด ทำให้ใช้พลังงานมาก

หากอยากเรียนรู้อย่างเจาะลึกเกี่ยวกับ Decentralized อ่านต่อได้ที่บทความนี้เลย Decentralized Finance (DeFi) ระบบการเงินดิจิทัลรูปแบบใหม่ของโลก

Articles ที่เกี่ยวข้อง