Crypto Glossary

โพสต์เมื่อ September 10, 2021 ใน
Glossary

Fiat

คือ สกุลเงิน  (Fiat Currency)  หรือตัวกลางในการแลกเปลี่ยนที่ถูกกำหนดขึ้นให้เป็นเงินที่สามารถใช้ได้ตามข้อกำหนดของกฎหมายและรัฐบาล เช่น เงินไทยบาท (THB)

เงิน Fiat (Fiat Money) คืออะไร

เงิน Fiat หรือ Fiat Money คือเงินที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ สามารถจับต้องได้ และเป็นเงินที่ไม่มีค่า แต่จะถูกใช้เนื่องจากคำสั่งของรัฐบาล ดังนั้น คุณค่าของเงินจะขึ้นอยู่กับนโยบายการคลังที่รับผิดชอบและกฎหมายต่าง ๆ ประโยชน์ของเงิน Fiat คือ ช่วยให้ธนาคารกลางสามารถควบคุมเศรษฐกิจได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถควบคุมจำนวนเงินที่จะพิมพ์ออกมาได้ แต่อัตราเงินเฟ้ออาจเกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลสร้างสกุลเงิน Fiat มากเกินไป ถ้าหากปริมาณเงินก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รัฐบาลพิมพ์เงินมากเกินไปอาจทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อรุนแรงได้

Cryptocurrency จะต่างจาก Fiat Money อย่างไร 

Cryptocurrency  จะต่างจาก Fiat Money ตรงที่  Cryptocurrency ไม่สามารถจับต้องได้ ทำงานอยู่ภายใต้ระบบบล็อกเชนที่ไม่มีตัวกลางอย่างรัฐบาล ธนาคารกลางเหมือนกับ Fiat Money ซึ่ง Cryptocurrency  อย่างเช่น บิทคอยน์ จะมีจำนวนจำกัด  ไม่สามารถผลิตได้เองเหมือนเงินกระดาษ 

Articles ที่เกี่ยวข้อง